h

Fractie

24 januari 2019

Een rechtvaardig pensioen voor iedereen

Foto: Eduard van Scheltinga

Stel je voor, na het uitroepen van de onafhankelijkheid van Suriname verhuis je naar Nederland. Op het moment dat je AOW krijgt merk je dat deze flink wordt gekort omdat je niet je hele leven in Nederland hebt gewoond, en zo val je op je oude dag in de armoede. Dit is het geval voor duizenden Surinaamse Nederlanders. De korting op de AOW kan nogal oplopen en leidt in sommige gevallen echt tot schrijnende situaties. Daarnaast is het ook gewoon krom en onrechtvaardig dat deze mensen worden behandeld alsof zij toentertijd geen inwoners waren van het Koninkrijk der Nederlanden. Deze mensen hebben recht op een gelijkwaardige behandeling.

Lees verder
30 september 2014

PvdA, werk met ons mee aan een sociaal Utrecht

Afgelopen week heeft de PvdA Utrecht felle kritiek geuit op het Utrechtse College, waar ook de SP deel van uit maakt. Wij, als SP, delen de zorgen van de lokale PvdA en hebben daarom mevrouw Haage (fractievoorzitter PvdA Utrecht) en mevrouw Boudewijns (afdelingsvoorzitter PvdA Utrecht) door middel van een open brief opgeroepen om samen met ons op te trekken tegen alle bezuinigingen van het landelijke PvdA en VVD beleid, en ons sterk te maken voor een sociaal Utrecht.

Lees verder

U bent hier