h

Een rechtvaardig pensioen voor iedereen

24 januari 2019

Een rechtvaardig pensioen voor iedereen

Foto: Eduard van Scheltinga

Stel je voor, na het uitroepen van de onafhankelijkheid van Suriname verhuis je naar Nederland. Op het moment dat je AOW krijgt merk je dat deze flink wordt gekort omdat je niet je hele leven in Nederland hebt gewoond, en zo val je op je oude dag in de armoede. Dit is het geval voor duizenden Surinaamse Nederlanders. De korting op de AOW kan nogal oplopen en leidt in sommige gevallen echt tot schrijnende situaties. Daarnaast is het ook gewoon krom en onrechtvaardig dat deze mensen worden behandeld alsof zij toentertijd geen inwoners waren van het Koninkrijk der Nederlanden. Deze mensen hebben recht op een gelijkwaardige behandeling.

Het lijkt wel alsof we terug in de tijd gaan: steeds vaker betekent ouderdom ook weer armoede.

De SP heeft ervoor gezorgd dat Utrecht er bij het kabinet op gaat aandringen dat deze regel van tafel gaat, zoals Amsterdam en Rotterdam eerder al deden. Dat neemt natuurlijk niet weg dat alleen een AOW ook geen vetpot is. Daarom willen we als SP ook dat de AOW-uitkering voor alle Nederlanders met tien procent omhoog gaat, en natuurlijk dat AOW-leeftijd weer gewoon naar 65 gaat. Daarnaast wil de SP ook dat de reserves die pensioenfondsen aan moeten houden lager worden zodat de pensioenen stijgen. Het lijkt wel alsof we terug in de tijd gaan: steeds vaker betekent ouderdom ook weer armoede. De SP vecht samen met de vakbonden om iedereen weer een menswaardige oude
dag te garanderen.

Op 18 maart is er een landelijke actiedag voor onze pensioenen. Sluit je aan!

U bent hier