h

De SP zoekt nieuwe bestuursleden

Op woensdag 13 juni zal een Algemene Ledenvergadering plaatsvinden vanaf 19:30 uur aan de Wijde Begijnestraat 122. We kiezen tijdens deze vergadering de leden van het afdelingsbestuur.

De SP in Utrecht is op zoek naar gemotiveerde kandidaten voor de
functies van voorzitter en organisatiesecretaris in het
afdelingsbestuur. Het aanmeldtermijn is inmiddels gesloten.

Meer informatie:

Milos Todorovic (afdelingsvoorzitter) 06-81284129


De vacatures

1 Voorzitter

De afdelingsvoorzitter speelt een erg belangrijke rol, lokaal en
landelijk. Hij of zij is de eerst verantwoordelijke voor de hele
afdeling, inclusief raadsfractie en de lokale SP-activiteiten. Hij/zij
vertegenwoordigt als politiek verantwoordelijke de afdeling en haar
leden in de Partijraad, het hoogste orgaan binnen de SP. Daarmee is de
afdelingsvoorzitter ook de rechtstreekse schakel tussen de landelijke en
de lokale SP.

De voorzitter wordt rechtstreeks door de leden in de Algemene Ledenvergadering in functie gekozen.

De voorzitter

 • Is politiek eindverantwoordelijk voor alle activiteiten binnen de afdeling
 • Is lid van het algemeen bestuur van de afdeling en zit de vergaderingen voor
 • Bereidt de vergaderingen van het algemeen bestuur voor
 • Weet van het bestuur een hecht team te maken
 • Vertegenwoordigt de afdeling
 • Is uit hoofde van zijn/haar functie lid van de Partijraad
 • Vertegenwoordigt de afdeling in het regio-overleg
 • Neemt deel aan diverse andere interne en externe vergaderingen
 • Maakt maandelijks een afdelingsverslag t.b.v. het partijbestuur

Profiel

 • Is SP-lid in hart en nieren en woont in de afdeling
 • Kent de SP in Utrecht door en door en is actief lid van de afdeling
 • Is ingevoerd in de actuele politiek, zowel plaatselijk als landelijk
 • Kan lijnen uitzetten, heeft visie en kan goed delegeren
 • Heeft uitstekende communicatieve eigenschappen en uitdrukkingsvaardigheden
 • Heeft bestuurservaring
 • Is een “teambuilder”; weet mensen te enthousiasmeren en te activeren
 • Is minimaal 2 avonden per week beschikbaar en is overdag bereikbaar.
 • Heeft kennis van de statuten en het huishoudelijk reglement van de partij
 • Is bereid om interne – en zo nodig externe - scholingen te volgen

Ook zoeken wij een 

1 Organisatiesecretaris

De organisatiesecretaris is de eerstverantwoordelijke voor het uitvoeren
van de besluiten van de ledenvergadering, het afdelingsbestuur, de
partijraad en het partijbestuur. Zowel de organisatiesecretaris als de
voorzitter worden rechtstreeks door de leden in de Algemene
Ledenvergadering in functie gekozen.

De organisatiesecretaris

 • Is lid van het algemeen en dagelijks bestuur van de afdeling en neemt deel aan de vergaderingen van deze besturen
 • Is eindverantwoordelijk voor:
  - een goede ledenadministratie binnen de afdeling
  tijdige verspreiding/verzending van de Tribune
  - verspreiding/verzending van folders, flyers, posters, afdelingskranten en landelijke kranten
  de bestelling van folders, flyers, posters rond de verkiezingen en ziet toe op tijdige verspreiding/verzending hiervan
 • Neemt deel aan diverse andere interne en externe vergaderingen, zoals de regioconferentie (2 keer per jaar) en het partijcongres
 • Regelt – samen met de voorzitter - bestellingen van materialen voor afdeling, kraam en pand

Profiel

 • Is lid van de SP en woont in het werkgebied van de afdeling
 • Kent de SP in Utrecht door en door en is actief lid van de afdeling
 • Heeft interesse in de actuele politiek, zowel plaatselijk als landelijk
 • Beschikt over uitstekende organisatorische en communicatieve eigenschappen
 • Heeft goede uitdrukkingsvaardigheden
 • Kan zelfstandig functioneren
 • Beschikt over redelijk wat vrije tijd (minimaal 2 avonden per week) en is bij voorkeur ook overdag bereikbaar
 • Is bereid om interne – en zonodig externe - scholingen te volgen 

Tenslotte zoeken wij

6 Algemeen bestuursleden

Als bestuurslid ben je samen met de andere bestuursleden verantwoordelijk
voor het werk van bestuur en de gehele afdeling. Je levert uit eigen
beweging een bijdrage aan de verdere uitbouw van de afdeling en zet je
daarvoor naar vermogen in. Je loopt voorop bij acties en activiteiten.
Je neemt regelmatig deel aan politieke scholingen en vergaderingen en
doet moeite om door zelfstudie vooruit te komen.

Een bestuurslid

 • Neemt deel aan de vergaderingen van het Algemeen Bestuur
 • Zoekt
  actief naar nieuwe leden, werft actieve leden voor kaderfuncties
  (Tribuneverspreiders, folderaars etc.)
 • Neemt deel aan diverse andere interne en externe vergaderingen, zoals de kerngroep, regioconferentie en het partijcongres

Profiel

 • Is lid van de SP en woont in het werkgebied van de afdeling
 • Is actief lid in de afdeling
 • Heeft interesse in de actuele politiek, zowel plaatselijk als landelijk
 • Beschikt over goede organisatorische en communicatieve eigenschappen
 • Beschikt over goede uitdrukkingsvaardigheden
 • Kan zelfstandig functioneren
 • Is bereid zich minimaal één jaar beschikbaar te stellen
 • Beschikt over redelijk wat vrije tijd (minstens 1 á 2 dagdelen per week)
 • Is bereid om interne scholingen te volgen  

U bent hier