h

Hulpdienst

Heeft u problemen waar u zelf niet zo snel een oplossing voor ziet? U heeft een geschil met uw woningbouwcorporatie of verhuurder? Of u wilt gewoon informatie over waar u terecht zou kunnen met uw vragen over uw leefomgeving, uw eigen situatie of een situatie van een naaste? Neem dan contact op met de SP-Hulpdienst. Wij staan u graag bij in het contact met (publieke) instellingen. 

VOORBEELDEN VAN HULPVRAGEN


ONZE VRIJWILLIGERS:

Laurens Vos

"Als afgestudeerd bestuurskundige weet ik mijn weg te vinden bij publieke instellingen. Van mijn onderzoeken bij gemeenten en zorginstellingen weet ik hoe lastig het kan om als burger te achterhalen waar je aan toe bent, welke instelling waarover gaat, en welke mogelijkheden u heeft. Graag help ik u met meedenken waar u het beste terecht kan en welke mogelijkheden u heeft. Ook coördineer ik de hulpvragen die binnenkomen naar een van mijn collega’s Jennie en Ludka."


Jennie Kohsiek

"Ik werk voor de centrale ondernemingsraad en clientenraad van een grote zorg- en welzijnsorganisatie. Ik zet mijn kennis van uiteenlopende zaken zoals wet- en regelgeving, wonen, (jeugd)zorg en WMO graag in bij de SP Hulpdienst."
 


Ludka Lyskawa

 "In mijn betaalde werkperiode als verpleegkundige heeft hulpverlening een belangrijke rol gespeeld. Nu als gepensioneerde zet ik mijn ervaring graag in om mensen te blijven helpen bij de Hulpdienst. Zeker in een tijd waarin de ongelijkheid steeds verder groeit en veel mensen problemen krijgen. Daarnaast blijf ik ook leren van de mensen die ik ontmoet."


Tijn Coppens 

In mijn hoedanigheid als bachelorstudent Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht, bevind ik me in een luxepositie als het gaat om het doorgronden van juridische vraagstukken. De opgedane kennis gebruik ik graag om hulp te bieden, waar mogelijk, aan anderen die zich niet in deze positie bevinden. Ik filter het relevante juridische probleem uit de informatie die voorhanden is. Wanneer het daadwerkelijke probleem helder is, kan ik kijken waar eventueel mogelijkheden liggen om tot een oplossing te komen. 


Janna von Schmid

De reden dat ik vrijwilliger ben geworden bij de SP Hulpdienst is simpel: veel mensen lopen tegen problemen aan en hebben moeite om hun hulpvraag naar (de juiste) instanties te communiceren. Ik begeleid u graag bij het vertalen van uw problemen naar concrete hulpvragen en vervolgens bij het zoeken naar antwoorden. Mijn ervaring ligt met name bij mensen die om gezondheidsredenen (psychisch of lichamelijk) te maken hebben gekregen met een veelheid aan problemen. De SP-hulpdienst is te bereiken via hulpdienstutrecht@sp.nl  of het contactformulier op onze website. Ook kunt u bellen met 030-296 00 98. 

U bent hier