h

Hulpdienst

Hieronder een voorbeeld van een hulpvraag die pasgeleden bij onze hulpdienst binnenkwam.

Mevrouw Wester* kwam naar ons toe omdat haar kleinzoon zonder haar toestemming op haar naam een duur telefoonabonnement had afgesloten. De provider bood aan het contract te ontbinden als de telefoon werd ingeleverd of de adviesprijs van de telefoon betaald zou worden maar de kleinzoon was inmiddels niet meer in het bezit van de telefoon.

Mevrouw Wester kwam naar ons toe omdat zij een rechtszaak wilde aanspannen tegen de provider wegens het in haar ogen onrechtmatig verstrekken van een abonnement. Op eerste gezicht een lastige zaak omdat de provider een bindende overeenkomst is aangegaan met de kleinzoon waarvoor zijn oma de (financiële) verantwoordelijkheid draagt. Op ons advies is mevrouw naar het Juridisch Loket gegaan, een gratis plek voor juridisch advies, gefinancierd door het ministerie van Veiligheid en Justitie.

De medewerker van het juridisch loket heeft mevrouw Wester bijgestaan in het telefonisch contact met de provider. Er volgde een lang gesprek met de klantenservice van de provider maar daar is het resultaat niet minder om: de provider heeft schriftelijk laten weten het abonnement stop te zetten zonder extra kosten. Mevrouw Wester heeft dus, met een steuntje in de rug van ons, zelf met succes stappen ondernomen om haar probleem op te lossen. En daar is ze blij mee.

*Naam gefineerd i.v.m. privacy

Heeft u ook problemen waar u zelf niet zo snel een oplossing voor ziet? U heeft een geschil met uw woningbouwcorporatie of verhuurder? Of u wilt gewoon informatie over waar u terecht zou kunnen met uw vragen over uw leefomgeving, uw eigen situatie of een situatie van een naaste? Neem dan contact op met de SP-Hulpdienst. Wij staan u graag bij in het contact met (publieke) instellingen. 


ONZE VRIJWILLIGERS:

Laurens Vos

"Als afgestudeerd bestuurskundige weet ik mijn weg te vinden bij publieke instellingen. Van mijn onderzoeken bij gemeenten en zorginstellingen weet ik hoe lastig het kan om als burger te achterhalen waar je aan toe bent, welke instelling waarover gaat, en welke mogelijkheden u heeft. Graag help ik u met meedenken waar u het beste terecht kan en welke mogelijkheden u heeft. Ook coördineer ik de hulpvragen die binnenkomen naar een van mijn collega’s Jennie en Ludka."


Jennie Kohsiek

"Ik werk voor de centrale ondernemingsraad en clientenraad van een grote zorg- en welzijnsorganisatie. Ik zet mijn kennis van uiteenlopende zaken zoals wet- en regelgeving, wonen, (jeugd)zorg en WMO graag in bij de SP Hulpdienst."


Ludka Lyskawa

 "In mijn betaalde werkperiode als verpleegkundige heeft hulpverlening een belangrijke rol gespeeld. Nu als gepensioneerde zet ik mijn ervaring graag in om mensen te blijven helpen bij de Hulpdienst. Zeker in een tijd waarin de ongelijkheid steeds verder groeit en veel mensen problemen krijgen. Daarnaast blijf ik ook leren van de mensen die ik ontmoet."


Tijn Coppens 

 

In mijn hoedanigheid als bachelorstudent Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht, bevind ik me in een luxepositie als het gaat om het doorgronden van juridische vraagstukken. De opgedane kennis gebruik ik graag om hulp te bieden, waar mogelijk, aan anderen die zich niet in deze positie bevinden. Ik filter het relevante juridische probleem uit de informatie die voorhanden is. Wanneer het daadwerkelijke probleem helder is, kan ik kijken waar eventueel mogelijkheden liggen om tot een oplossing te komen. Bob Ruers

 

Bob is eind 2016 gestopt met zijn activiteiten voor de Hulpdienst vanwege zijn verhuizing van Utrecht naar Sittard. Hij heeft zich jarenlang met hart en ziel ingezet voor de SP Utrecht en de Hulpdienst. Dank je, Bob, voor alles wat je voor ons betekend hebt! De SP-hulpdienst is te bereiken via hulpdienstutrecht@sp.nl  of het contactformulier op onze website. Ook kunt u bellen met 030-296 00 98. 

U bent hier