h

De Gagel: Coalitie akkoord met Groen voor Poen en sloop

16 oktober 2009

De Gagel: Coalitie akkoord met Groen voor Poen en sloop

De PvdA, VVD, CDA en ChristenUnie zitten er niet mee om te bouwen in het groen aan de Ramsesdreef en 1100 sociale huurwoningen te slopen. Dat werd duidelijk tijdens de commissiebehandeling van het Gebiedsplan De Gagel, op 15 oktober.

Alsof er geen 500 bezwaren tegen de plannen waren ingediend vanuit de wijk, alsof Groen voor Poen nooit was afgeschoten in 2005. Alsof de bewonerscommissies van de 10-hoogflats geen prachtig eigen onderzoek hadden gepresenteerd voor de toekomst van hun buurt.

GagelgroenDe groenstrook aan de Ramsesdreef

PvdA en VVD zijn blijkbaar vastbesloten vriendjes te blijven totaan de verkiezingen in maart, CDA en ChristenUnie hebben nog nooit iets gedaan tegen de zin van het college in. De bewoners, over wie het gebiedsplan nu gaat, zijn buitenspel gezet.

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: "Op alle hoofdonderdelen wijst de wijk de plannen af.Wiens belang dien je dan om er toch mee door te gaan? Om het groen te versterken, de woningen en de scholen te verbeteren en de noodzakelijke sociale maatregelen te nemen heb je bovendien dit gebiedsplan helemaal niet nodig. De houding van de coalitie schept overigens wel duidelijkheid. Dat is fijn met het oog op de raadsverkiezingen."

De SP zal namens de buurt tegen het Gebiedsplan stemmen in de raadsvergadering van 19 november.

U bent hier