h

Gemeente laat onderhoud Pearsonlaan bewust versloffen

25 mei 2011

Gemeente laat onderhoud Pearsonlaan bewust versloffen

De gemeente laat het onderhoud van de openbare ruimte aan de Pearsonlaan bewust versloffen, zo blijkt uit de antwoorden op schriftelijke vragen van SP-fractievoorzitter Tim Schipper. De SP laat het er niet bij zitten en heeft een vervolgdebat aangekondigd in de commissie Stad en Ruimte.

Uitzending 'U IN DE WIJK KANALENEILAND' van 18 mei 2011

 

Schipper: "De gemeente stelt het onderhoud aan de openbare ruimte uit tot na de beoogde sloop. Mitros doet helemaal niets meer aan de portieken en de flats. Maar er is nog helemaal niets besloten over sloop: er is geen overeenstemming met de huurders, geen sociaal plan, geen draagvlakmeting, geen nieuwbouwplan. Door de straat en de huizen zo te laten verloederen is de boodschap aan de bewoners eigenlijk dat ze maar op moeten krassen. Intussen groeien al tijdenlang kinderen tussen deze ellende op en dat blijft voorlopig nog wel even zo."

Voor het Noordkwadrant van Kanaleneiland is sloop van alle huurflats in het gebied tussen Rooseveltlaan -  Attleeplantsoen - Trumanlaan - van Heuven Goedhartlaan opgenomen. Momenteel wordt er wel keihard gewerkt om de openbare ruimte aan de Spaaklaan op te knappen, die ook voor sloop staat genoteerd. Wie het snapt mag het zeggen.

Pearsonlaan_vuilnis blijft liggen

Een ander aspect dat de SP ernstig zorgen baart is de veiligheid van de bewoners. De vuilniswagens kunnen niet bij alle portieken komen door de plek waarop de bouwketen voor de 'Koopmanflat' zijn neergezet. Schipper: "Als de reinigingsdienst er niet bij kan, kan de brandweer dat ook niet. Een volslagen onaanvaardbare situatie. Ook via de achterpaden kan niemand weg, zeker niet als je wat slechter ter been bent."

De SP eist voor de Pearsonlaan niets meer of minder dan "schoon, heel en veilig", de standaard die in de hele gemeente geldt.

HIER een aantal recente foto's van de Pearsonlaan e.o. en een artikel over de opknapbeurt van de Spaaklaan. Hoe het ook kan is te zien op de foto's van de Nansenlaan, een identieke straat als de Pearsonlaan.

U bent hier