h

Ruurt Wiegant

06-50419098

Als raadslid én als bestuurslid voor de SP in Utrecht wil ik opkomen voor echte democratie: dat elke inwoner van Utrecht evenveel te zeggen heeft over onze stad, in plaats van dat bestuurlijke technocraten, een rijke toplaag, en grote bedrijven de dienst uitmaken.

Dat de inkomensverschillen kleiner worden, de huren lager, en de zorg menselijker. Dat de gemeente verantwoordelijkheid neemt voor haar inwoners in plaats van die te privatiseren en neer te leggen bij bedrijven die meer oog hebben voor winst dan voor mensen. Dat je niet 12 jaar minder in goede gezondheid leeft omdat je in de verkeerde wijk woont. Kortom, een stad waar menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid, en solidariteit maatgevend zijn.

U bent hier