h

Ruurt Wiegant

06-50419098

Kort voor de verkiezingen van 2012 ben ik lid geworden van de SP. Ik stemde altijd al op de SP en toen ik vanwege een studiepauze veel tijd had besloot ik dat ik meer wilde doen dan alleen denken over een betere samenleving, maar er voor vechten! Nog steeds word ik gedreven door een afkeer van de inherente onrechtvaardigheid van de manier waarop we onze samenleving inrichten. Dit kan en moet anders, en ik doe daar mijn stukje voor.

U bent hier