SP Utrecht

Thema avond Zorg in Utrecht

Op woensdag 1 april organiseert de SP een thema avond over de zorg in Utrecht. De avond zal in het teken staan van de problemen rondom de huishoudelijke hulp, de sluiting van de verzorgingstehuizen en de nieuwe taken die op het bordje van de gemeentes zijn gekomen. Als de agenda van de Tweede Kamer het toelaat, zal SP-kamerlid Renske Leijten een toelichting geven op het landelijke beleid en de rol van de SP daarin. Ook zal de Utrechtse Raadsfractie uitleggen wat de problemen zijn in de zorg en op welke manier de SP daar in de gemeenteraad iets aan probeert te veranderen.

› Lees verder

Ze hangen!

Foto: Michael Schulpen / SP Utrecht

19-03-2015De Utrechtse plakploeg heeft op woensdagavond 15 maart de campagne op gepaste wijze afgerond, met - zeer gewaardeerde - hulp van onze wethouder! 

› Lees verder

Na veel problemen nu goede hoop voor hulpmiddelen gebruikers

19-03-2015In juli 2014 klopte Remco bij de SP aan met een hulpvraag. Remco is een levenslustige man, maar afhankelijk van een rolstoel. Juist deze afhankelijkheid maakt hem kwetsbaar. Zijn stoel, die voor hem gelijk staat aan benen, begon het beetje bij beetje te begeven. In plaats van dat daar een blijvende oplossing voor gevonden kon worden, werd er door leverancier Welzorg steeds gezocht naar een tijdelijke houtje touwtje oplossing. Remco probeerde in aanmerking te komen voor een vervangende rolstoel, maar kreeg steeds te horen dat zijn stoel hiervoor nog niet oud genoeg was.

› Lees verder

SP: Water staat huurders tot aan de lippen

17-03-2015Steeds meer huurders van sociale huurwoningen trekken hun woonlasten niet meer. Gevolgen: kinderen niet meer naar sport of verjaardagen, toenemende druk op schuldhulpverlening, zorg mijden, sociaal isolement, verdergaande tweedeling. Die keiharde boodschap bracht de SP Afdeling Utrecht in haar rapport ‘Huur te Duur!’, dat vanmiddag in het Stadskantoor werd aangeboden aan wethouder Jansen van Wonen.

Wethouder Paulus Jansen neemt het rapport Huur te Duur! in ontvangst
Foto: Hans Verschoor / SP Utrecht

   Meer foto's en een kort verslag vind je HIER

› Lees verder

Voorrang mensen met poen Ravellaan van de baan

13-03-2015Na van vragen van de SP en een daarop volgend gesprek met wethouder Jansen van wonen heeft Socius de toewijzing van wooneenheden aan de Ravellaan 96 ingrijpend aangepast. Niet degenen met veel poen krijgen nu voorrang, maar mensen die de handen uit de mouwen willen steken bij de verbouwing. SP-fractievoorzitter Tim Schipper is verheugd over deze snelle wending.

› Lees verder

SP: geen voorrang studentenkamer voor rijken

11-03-2015Socius (voorheen STW) gaat in het gemeentelijke pand Ravellaan 96 tien jaar lang jaar studenten huisvesten. Als je twee jaar huur vooruitbetaalt krijg je twee maanden huurkorting en garantie op een kamer. Hebben je ouders poen, dan zit je dus goed. Anders is het achter aansluiten. Asociaal, vindt de SP. Fractievoorzitter Tim Schipper heeft vragen gesteld aan de wethouder.

› Lees verder

Gemeente moet SP-motie huishoudelijke zorg alsnog uitvoeren

10-03-2015De gemeente Utrecht is onzorgvuldig te werk gegaan bij het schrappen van uren huishoudelijke hulp voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. De bestuursrechter in Arnhem oordeelde gisteren weliswaar dat de nieuwe norm van 1,5 uur een redelijke is, maar dat de wethouder onvoldoende onderzoek heeft laten doen naar de persoonlijke omstandigheden van de zorgvragers en dat er onvoldoende maatwerk is geleverd.

› Lees verder

Toch nog plek voor moeilijk lerenden in Utrecht

09-03-2015Afgelopen donderdag was de SP aanwezig bij de voorlichtingsmarkt van de Entree XL opleiding van het ROC Midden Nederland. Deze opleiding stond, door een nieuw regionaal samenwerkingsverband, tot voor kort op de nominatie om geschrapt te worden. SP-raadslid Vincent Wijlhuizen: “Ik ben blij verrast om te zien dat deze opleiding komend schooljaar toch doorgaat. Goed om te merken dat er zoveel ouders en leerlingen kennis willen maken met deze manier van werkend leren.”

› Lees verder

Leerlingenvervoer eindelijk goed op weg

06-03-2015Drie weken geleden presenteerde de SP Utrecht het rapport ‘Leerlingenvervoer in beweging’, naar aanleiding van de klachten die de gemeenteraad kreeg over het leerlingenvervoer in Utrecht. In het rapport werd naast de resultaten van het meldpunt ook een lijst met aanbevelingen gepresenteerd. Een lijst die de SP samen met de ouders heeft samengesteld. Beide zijn dan ook blij dat praktisch alle aanbevelingen gisteren, bij het vaststellen van de verordening leerlingenvervoer, door de gemeenteraad zijn overgenomen.

› Lees verder

Problemen en onduidelijkheid rondom PGB

05-03-2015Het regent klachten over de uitbetaling van zorgverleners die werken vanuit het persoonsgebonden budget (PGB). De SP is blij dat er bij Het Rijk inmiddels veel gedaan wordt om de problemen zo snel mogelijk te verhelpen, maar ondertussen zijn er nog steeds mensen die hierdoor in grote financiële problemen terecht gekomen zijn. De SP stelt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de uitvoering van het PGB en heeft in de Raadsvergadering mondelinge vragen aan de wethouder gesteld.

› Lees verder

Pagina's