SP Utrecht

Michel Eggermont keert terug als SP-raadslid

22-05-2015Michel Eggermont is sinds gisteren opnieuw lid van de Utrechtse SP-raadsfractie. Voorafgaand aan de avondvergadering van de gemeenteraad werd hij officieel geïnstalleerd. Hij vervangt de komende periode Nicole van Gemert, die deze week met zwangerschapsverlof is gegaan. Hij neemt grotendeels haar portefeuille over en zal daarnaast financiën voor zijn rekening nemen.

› Lees verder

Vragen SP over verkoop sociale huurwoningen Spaaklaan

21-05-2015De SP is verbaasd over de instemming van het college met de plannen van woningbouwcorporatie Mitros om 56 sociale huurwoningen aan de Spaaklaan na renovatie te verkopen. Bij een oplopend tekort aan betaalbare sociale huurwoningen de stad een ongewenste ontwikkeling, vindt de partij. Bovendien lijkt niet te zijn voldaan aan de voorwaarde dat 70% van de huurders moet instemmen. SP-fractievoorzitter Tim  Schipper heeft hierover schriftelijke vragen ingediend.

Schipper: “Uit ons onderzoek ‘Huurders voor het Blok’ blijkt dat er steeds minder aanbod is van betaalbare sociale huur in Utrecht. Het tekort aan sociale huurwoningen loopt op naar 4000 stuks in 2019, lees ik pas geleden in de Woonvisie. Het is dan wel heel gek om juist deze huizen te verkopen, met als argument een gebiedsplan uit 2009. Dweilen met de kraan open, de tijden zijn veranderd. Renovatie is natuurlijk prima. Die huizen zijn er ook hard aan toe, maar verkopen: doe maar even niet.”

› Lees verder

SP luidt de noodklok over 30% huurexplosie

10-05-2015In haar huuronderzoek ‘Huurders voor het Blok’ luidt de Utrechtse SP opnieuw de noodklok over de voortgaande huurexplosie in de stad. Tussen begin 2011 en nu zijn de huren van de op Woningnet aangeboden sociale huurwoningen in Utrecht met gemiddeld 30% gestegen. De gemiddelde huurprijs steeg van € 476,44 naar
€ 618,13 per maand. Uitschieters zijn stijgingen van 145% (na renovatie) en 102% (zonder renovatie) bij kleine woningen.

Ook bij seniorenwoningen explodeert de huurprijs. Betaalbaarheid en beschikbaarheid moeten daarom topprioriteit krijgen in de nieuwe prestatieafspraken met de corporaties en andere betrokken partijen, zo stelt de SP. En de verhuurderheffing moet van tafel.

› Lees verder

Pas op de plaats voor 't Goylaan

30-04-2015Utrecht gaat geen onomkeerbare stappen nemen als het gaat om dure herinrichtingsprojecten zoals ‘t Goylaan, voordat de inspraak afgerond is en de gemeenteraad er een debat over heeft gevoerd. Dat is de toezegging die de SP van de wethouder Verkeer heeft gekregen tijdens het debat over luchtkwaliteit en verkeer.

› Lees verder

Inloopspreekuur Juridisch Loket moet open blijven

30-04-2015Vanaf maandag 11 mei wordt het inloopspreekuur van het Juridisch Loket afgeschaft. Bij het Juridisch Loket kunnen mensen zonder of met een laag inkomen terecht voor rechtshulp. Bij het gratis inloopspreekuur kunnen mensen op een laagdrempelige manier een eerste juridisch advies inwinnen. De SP Utrecht maakt zich zorgen over deze voorgenomen sluiting en stelt hierover vanmiddag mondelingen vragen aan het college.

› Lees verder

Utrecht voert bed-bad-broodregeling Rijk niet uit

30-04-2015Gisteren werd bekend dat de gemeente Utrecht niet van plan is zich te houden aan de sobere bed-bad-broodregeling van regeringscoalitie VVD en PvdA. Dit betekent dat dat de vreemdelingen in Utrecht kunnen blijven rekenen op noodopvang en begeleiding. Ook andere grote gemeenten zoals Rotterdam hebben te kennen gegeven niets te voelen voor het beëindigen van de huidige opvang.

› Lees verder

Vier met ons de Dag van de Arbeid

28-04-2015Op 1 mei wordt de Dag van de Arbeid gevierd. De strijd van de arbeiders en wat zij hebben bereikt wordt op deze dag herdacht. De 1 mei-viering is tegenwoordig in Nederland wat minder bekend en daarom wordt deze dag dit jaar nieuw leven ingeblazen.

› Lees verder

SP fracties G5 hekelen halfbakken asielcompromis

23-04-2015De SP-gemeenteraadsfracties in Amsterdam, Eindhoven, Den Haag, Rotterdam en Utrecht hebben forse kritiek op het landelijke asielakkoord. Gisteren besloten de VVD en PvdA dat er in de vijf grote steden opvang blijft voor mensen die mee willen werken aan hun terugkeer. Het gaat echter om een tijdelijke oplossing voor slechts enkele weken. De vijf SP-fracties spreken daarom van een non-oplossing en roepen hun stadsbesturen op in actie te komen.

› Lees verder

Connexxion neemt leerlingenvervoer na zomer over

23-04-2015In september 2014 stelde de SP naar aanleiding van meerdere incidenten binnen het leerlingenvervoer in Utrecht schriftelijke vragen aan de wethouder. Tevens startte de SP samen met ouders een onderzoek, wat begin 2015 resulteerde in het rapport  ‘Leerlingenvervoer in beweging’ . Hierin zijn de klachten en verhalen van ouders gebundeld die de SP binnen heeft gekregen op haar meldpunt leerlingenvervoer. Inmiddels is bekend geworden dat de gemeente heeft besloten om het leerlingenvervoer niet langer bij taxibedrijf Klomp neer te leggen, maar de aanbesteding te gunnen aan Connexxion.

› Lees verder

Onduidelijkheid over status zwakke scholen

14-04-2015Gisteren heeft de SP een persbericht uitgebracht over de zwakke scholen binnen het voortgezet onderwijs in Utrecht. Op basis van de beschikbare informatie op de site van de Inspectie van het Onderwijs heeft de SP een overzicht gemaakt van zwakke scholen in Utrecht. De SP is blij met de vele reacties die dit teweeg heeft gebracht. Tegelijkertijd roept het ook een hoop nieuwe vragen op. Het lijkt er namelijk op dat de informatie op de site van de inspectie van het onderwijs niet helemaal up-to-date is.  Daarmee geeft het een onduidelijk en onvolledig beeld van de kwaliteitsbeoordelingen van de Utrechtse opleidingen.

› Lees verder

Pagina's