SP Utrecht

Bewoners krijgen rust: Albert Heijn om tien uur dicht

26-11-2014Actievoeren werkt: omwonenden van de Albert Heijn aan het begin van de Amsterdamsestraatweg hebben rust nu deze winkel na januari weer om tien uur 's avonds dicht moet.

› Lees verder

Wethouder Paulus Jansen bepleit verbreding dierenwelzijnsbeleid

24-11-2014Paulus Jansen (SP) is in Utrecht de eerste wethouder met Dierenwelzijn in zijn portefeuille. Afgelopen vrijdagavond, 21 november, vond er op het Stadskantoor een bijeenkomst plaats met verschillende natuur- en dierenorganisaties met als doel het dierenwelzijnsbeleid te actualiseren. Wat Jansen betreft komen er drie belangrijke koerswijzigingen.

U kunt het hele artikel hier lezen.

› Lees verder

Zoals afgesproken: Geen cent minder voor armoedebestrijding

20-11-2014Niemand in Utrecht is gebaat bij armoede onder de inwoners. Zojuist heeft de gemeenteraad vergaderd over de tegemoetkoming voor mensen met een chronische ziekte of handicap en de compensatieregeling voor het eigen risico. Deze gelden werden voorheen ongericht aan alle inkomensgroepen verstrekt, maar zullen voortaan naar de mensen gaan die het echt nodig hebben.

› Lees verder

Onderwijs kwetsbare jongeren nog steeds niet goed geregeld

19-11-2014De SP is de afgelopen maanden erg kritisch geweest op de inhoud van de op handen zijnde samenwerkingsovereenkomst binnen het MBO en Praktijk Onderwijs in de regio Utrecht.  Het ROC Midden Nederland wil samen met de Gemeente Utrecht en het praktijkonderwijs in de regio de kwaliteit en het rendement van het MBO niveau 1 omhoog brengen en de uitval van studenten verlagen. Ondanks dat veel zaken nog niet geregeld zijn, staat morgen (donderdag 20 november) toch de ondertekening gepland.

› Lees verder

SP motie over huishoudelijke hulp aangenomen

08-11-2014Deze maand hebben vele ouderen en gehandicapten in Utrecht een brief ontvangen waarin staat dat ze volgend jaar gekort zullen worden in het aantal uren dat ze huishoudelijke hulp krijgen. Daar waar mensen nu 4 en soms zelfs 8 uur per week hulp krijgen, blijft daar in bijna alle gevallen nog maar 1,5 uur van over. De SP maakt zich zorgen dat deze maatregel veel mensen in de problemen gaat brengen en dringt daarom aan op een gedegen onderzoek naar de effecten van het nieuwe beleid. Indien nodig, zal meer geld vrijgemaakt moeten worden om cliënten de hulp in de huishouding te geven die ze nodig hebben.

› Lees verder

Bieb op Neude: Alleen met realistisch plan

06-11-2014Vanmiddag werden bijna 14.000 handtekeningen aangeboden aan wethouder Kreijkamp voor het plan om de Centrale Bibliotheek in het voormalig postkantoor op de Neude te gaan vestigen. De SP vindt dit een mooi initiatief. SP-raadslid Vincent Wijlhuizen:“’Bieb op de Neude’ heeft in korte tijd een indrukwekkend aantal handtekeningen opgehaald. We hopen dan ook dat de bibliotheek, in samenspraak met de gemeente, snel met een realistisch plan komt."

› Lees verder

Opening meldpunt leerlingenvervoer

03-11-2014Bezorgde ouders hebben, samen met de SP, het meldpunt leerlingenvervoer geopend. De laatste weken zijn er veel klachten binnengekomen over Klomp groepsvervoer. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat de eerste twee schooldagen van dit jaar 48 kinderen niet of te laat op om ze naar het speciaal onderwijs te brengen. De SP krijgt signalen dat dit niet alleen een ‘opstartprobleem’ is, zoals het door de woordvoerder van Klomp werd genoemd, maar vaker voorkomt.

› Lees verder

Keukentafelgesprekken niet via de telefoon

31-10-2014Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat de gemeente Utrecht keukentafelgesprekken telefonisch afhandelt. Keukentafelgesprekken zijn gesprekken die de gemeente met cliënten voert om de indicatie voor de huishoudelijke hulp vanaf maart 2015 te bepalen. Als het aan de SP Utrecht ligt stopt de gemeente hier direct mee.

› Lees verder

Muziekpaleis: roze dromen, rode cijfers

30-10-2014Op 1 juli 2006 diende de SP een motie in met de titel ‘Klein is fijn’. Strekking: exploitatietekorten van het muziekpaleis mogen niet ten koste gaan van de kleinere culturele instellingen. In 2009 hield de SP op het Vredenburg een collecte voor het muziekpaleis. Er was toen al  € 240 per Utrechter extra nodig om het ding te kunnen bouwen. We haalden 50 cent op.

De SP heeft vanaf het begin gewaarschuwd voor deze Utrechtse variant van de Betuwelijn. Het zou nooit meer dan € 98 miljoen gaan kosten, zei voormalig CDA-wethouder Janssen. We zitten inmiddels over de
€ 150 miljoen heen.

Vandaag staat de gemeente – en daarmee de Utrechter – dus wederom aan de lat. Nu voor bijna
€ 6,5 miljoen extra incidentele kosten en zit er vanaf 2016 een structureel gat in de exploitatie van
€ 1,1 miljoen. Van die € 6,5 miljoen is misschien een deel te verhalen op derden, maar dat hangt in de juridische lucht. Ook blijft de sponsoring nog dik achter bij de zeer optimistische inschatting van
€ 9 miljoen.

› Lees verder

Omwonenden Amsterdamsestraatweg: 'We zijn overlast Albert Heijn zat'

30-10-2014Een file in de straat, vandalisme, wildplassen en drugshandel; omwonenden van de Albert Heijn aan het begin van de Amsterdamsestraatweg zijn de overlast door bezoekers tussen tien uur en middernacht spuugzat. De actiegroep Overlast Daalsebuurt ging, ondersteund door de Socialistische Partij, de deuren langs en ontving massaal steun. De gemeente laat echter weinig van zich horen.

› Lees verder

Pagina's