SP Utrecht

In memoriam: Kees van der Graaf (1946-2015)

21-07-2015Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat onze fractiemedewerker en superactief lid van de afdeling Kees van der Graaf is overleden aan een herseninfarct. Hij was op vakantie bij vrienden in Zwitserland.

Kees kwam in 2005 aanwaaien bij de SP na een actie tegen bebouwing van de groenstroken langs het Amsterdam-Rijnkanaal, bij hem om de hoek. Vanaf de eerste dag zette hij zich met ziel en zaligheid in voor de partij. Hij beheerde het afdelingspand, was bestuurslid, verzorgde de verzending van partijblad de Tribune, beplakte ontelbare verkiezingsborden, verspreidde een niet te schatten hoeveelheid flyers, stond op de kraam, ging mee bij zo’n beetje alle huis-aan-huisacties. En nog een heleboel meer, zoals het burgerinitiatief tegen de verkoop van de stadsbus en de campagne 1 voor OV.

› Lees verder

Zaterdag 18 juli: start vervolgactie 'Red De Zorg'

20-07-2015Afgelopen zaterdag 18 juli gaf FNV voor Zorg op de Stadhuisbrug in Utrecht de aftrap voor het vervolg van de actie 'Red de Zorg'.

› Lees verder

Gevaarlijke situaties bij sloop Utrechtse gebouwen door daklozen en verslaafden

09-07-2015Vanmorgen berichtte de lokale media dat bij het slopen van universiteitsgebouwen in Utrecht daklozen en verslaafden worden ingezet. Dit zou al tot verschillende levensgevaarlijke situaties hebben geleid.

› Lees verder

Zomerstop Hulpdienst

01-07-2015Vanwege de Tour de France komend weekend is de Hulpdienst a.s. donderdag 2 juli vrijwel onbereikbaar en blijft daarom gesloten. Daarna gaat direct de zomerstop in. We zullen op de website aankondigen wanneer de Hulpdienst weer open gaat. Voor dringende vragen kunt u in de tussentijd terecht op utrecht@sp.nl.

› Lees verder

SP: College, herzie onterechte boetes bijstand

01-07-2015Tijdens het debat over de Voorjaarsnota 2015 heeft de SP in een motie het college gevraagd zich aan te sluiten bij de actie van 14 andere gemeentes om de sinds 2013 opgelegde onder de Fraudewet boetes te herbeoordelen. Dit naar aanleiding van de oproep in de NRC van 29 juni van die gemeentes aan minister Asscher om de kosten voor zijn rekening te nemen van een weeffout in die wet.

› Lees verder

SP pleit voor gratis aanvullende zorgverzekering in Utrecht

01-07-2015Gisteren werd tijdens de voorjaarsnota het te vernieuwen Utrechtse armoede beleid besproken. De SP pleitte hierbij voor een gratis aanvullende verzekering voor mensen met een laag inkomen. De betrokken wethouder heeft aangegeven dit voorstel mee te willen nemen in de onderhandelingen met de zorgverzekeraars.

› Lees verder

Stoom erop: Van papier naar resultaat

30-06-2015De SP fractie is best tevreden met de Voorjaarsnota. Tegenvallers worden direct aangepakt en opgevangen zonder nieuwe bezuinigingen. Erg tevreden zijn we bijvoorbeeld over het feit dat het fonds decentralisaties op peil blijft, en over de toezegging van het college om het budget voor het huurteam blijvend te verhogen.

› Lees verder

SP presenteert Aanvalsplan Armoede

30-06-2015Armoede is een groot probleem in Utrecht. In een aantal wijken neemt de armoede alleen maar toe, met als koploper de Wijk Overvecht, waar bijna 20% van de inwoners in de bijstand zit. Onnacceptabel, vindt SP-raadslid Hilde Koelmans. “De gemeente voert op dit moment gesprekken met ervaringsdeskundigen over de vernieuwing van de armoedeaanpak, waarvan de uitkomsten na de zomer gepresenteerd worden. Armoede is een structureel probleem op meerdere gebieden, en moet dan ook op die manier bekeken en aangepakt worden. In ons Aanvalsplan Armoede hebben we 5 speerpunten opgesteld die als leidraad dienen voor een succesvolle aanpak.” De SP kijkt uit naar de plannen van de gemeente, en hoopt met deze punten vast een steentje bij te kunnen dragen.

› Lees verder

SP zet armoedeaanpak centraal in Voorjaarsnota

30-06-2015Vandaag wordt de Voorjaarsnota besproken. Dit is het moment dat het college haar plannen voor het komende jaar presenteert. SP-fractievoorzitter Tim Schipper: “Deze Voorjaarsnota pakt tegenvallers direct aan en laat zien dat er geen extra bezuinigingen nodig zijn. Laten we dit moment grijpen om grote structurele problemen, zoals armoede, in de kern aan te pakken.”

› Lees verder

Zorgen over uitblijven politiepost Utrecht Centraal

26-06-2015Jaarlijks komen er zon 57 miljoen reizigers op station Utrecht Centraal. En dat worden er ieder jaar meer. De NS registreerde het afgelopen jaar circa 8400 medewerkers met klantcontact (machinisten, servicemedewerkers, hoofdconducteurs, Veiligheid & Service) die te maken hadden met fysieke agressie (inclusief spugen en bedreigen) tijdens het werk. Toch stelt Minister van der Steur in zijn brief van 17 juni 2015 aan de Tweede Kamer dat het Lokaal gezag  in Utrecht besloten heeft om op station Utrecht Centraal geen politiepost meer te hebben.. De Sp maakt zich ernstig zorgen over de veiligheid in en om Utrecht centraal en stelt daarom kritische vragen aan het college.› Lees verder

Pagina's