SP Utrecht

Logo_houd_sociale_woningbouw_betaalbaarSP STEUNT MANIFEST VAN DE BUNDELING EN HOUD SOCIALE WONINGBOUW BETAALBAAR

 

TEKEN HET MANIFEST HIER!


Oudegeinlaan: Portaal walst over bewoners heen

23-07-2014Ondanks een helder  ‘nee’ van de bewonersvereniging Behoudegein heeft corporatie Portaal haar sloopplannen voor een deel van het complex Oudegeinlaan (Hoograven) in de buurt kenbaar gemaakt. Over de overige woningen beslist Portaal over enkele maanden. Met deze handelwijze walst Portaal dwars door elke bewonersinspraak heen. Reden voor de SP om (wederom) vragen te stellen aan het college.

Sinds 2008 presenteert Portaal steeds wisselende toekomstplannen voor het complex. Sinds 1984 is er echter niets aan onderhoud of woningverbetering gedaan. Reden voor de bewoners zich te verenigen in Behoudegein, een vereniging met zo’n 140 leden. In 2013 presenteerde Behoudegein een bouwkundig onderzoek van Adriaan Jurriëns architecten, waaruit bleek dat renovatie prima mogelijk is en er vooral sprake is van achterstallig onderhoud.

› Lees verder

Steun SP voor campagne De Bundeling en HSWB voor betaalbare sociale huur

23-07-2014De explosief gestegen huren van de afgelopen jaren heeft steeds meer huurders in de problemen gebracht. Een groeiend aantal van hen kan de woonlasten niet meer opbrengen. Velen zakken door de armoedegrens, het aantal huisuitzettingen stijgt.

Tegelijkertijd daalt het aantal betaalbare huurwoningen snel: een flink deel van het corporatiebezit is verkocht of gaat de verkoop in, een ander deel schiet vanwege de forse huurstijgingen door de liberalisatiegrens en belandt in de vrije sector. Voor mensen met een laag inkomen is de sociale huurmarkt zo goed als onbereikbaar geworden. Bovendien staat de kwaliteit van de huurvoorraad onder druk door uitgestelde en afgeblazen renovatie- en onderhoudsprojecten.

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw verwacht dat mede door nieuwe kabinetsmaatregelen de huren tot 2018 met nog 23 % verder zullen stijgen. Ook de Woonbond heeft de noodklok geluid.

Utrechtse huurders vinden dat het zo niet langer kan en zijn in actie gekomen.  

› Lees verder

Utrechters sturen kaart naar kabinet: "wij pikken de sluitingen van verpleeghuizen niet!"

22-07-2014De SP stond afgelopen zaterdag op de Oudegracht met de actie ‘Verplicht verhuizen? Ik dacht het niet!’. Hiermee protesteert de SP tegen de massale sluiting van verpleeghuizen, waardoor ouderen noodgedwongen moeten verhuizen.

› Lees verder

Raad volgt SP: boodschappenlijst voor de corporaties

18-07-2014Bij de stemmingen over de voorjaarsnota 2014 kreeg de SP vrijwel raadsbrede steun voor de motie ‘Boodschappenlijst voor de corporaties’, waarmee SP-wethouder Paulus Jansen de gesprekken over de nieuwe prestatieafspraken ingaat.  

Op het lijstje: betere leefomstandigheden voor huurders bij renovaties in bewoonde staat, onverkochte corporatiewoningen terug in de sociale huur, beperking van de huurstijging en nakomen van de eerdere afspraken over energiebesparing, met voorrang voor de huizen met de hoogste energierekeningen.

› Lees verder

Sociale zorg in Utrecht komt in handen van onervaren zorgorganisatie

17-07-2014Deze week werd bekendgemaakt welke organisatie de aanbesteding voor de sociale zorg (de buurtteams) gegund heeft gekregen. Winnaar is de nieuwe Rotterdamse instelling Incluzio.

› Lees verder

SP: ROC mag opleiding voor Moeilijk Lerenden niet schrappen

10-07-2014SP raadslid Vincent Wijlhuizen heeft vandaag zijn zorgen geuit over de toekomst van de Moeilijk Lerenden (ML) opleiding van het ROC Midden Nederland. Door een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen verschillende partijen dreigt deze opleiding van het ROC te verdwijnen en ondergebracht te worden in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Dit is tegen de wens van leerlingen, docenten, werkgevers en onderwijsraden, die willen dat deze succesvolle opleiding gewoon op het ROC blijft.

› Lees verder

SP: Voorjaarsnota 2014

03-07-2014Vandaag wordt de Voorjaarsnota besproken in de Utrechtse gemeenteraad. Hierbij de inbreng van SP-fractievoorzitter Tim Schipper.

› Lees verder

Tivoli Oudegracht wordt het nieuwe Kytopia

01-07-2014Kyteman verhuist met zijn Kytopia naar het voormalige poppodium Tivoli aan de Oudegracht. Het pand in de Utrechtse binnenstad wordt het nieuwe onderkomen van de muzikale broedplaats.

› Lees verder

Utrechters tegen verplicht verhuizen ouderen

21-06-2014Utrecht is tegen het uitzetten en verplicht verhuizen van ouderen. Vanmiddag werden in drie uurtjes tijd 115 handtekeningen opgehaald tegen de sluiting van 800 van de 1300 verzorgingshuizen. De SP in Utrecht gaat door met actie voeren en roept iedereen die de ouderenzorg een warm hart toedraagt te helpen.

› Lees verder

Geef duidelijkheid over toekomst zorg

19-06-2014Afgelopen maandag was Emile Roemer samen met de SP Utrecht op bezoek bij Stichting Boogh in Leidsche Rijn. Boogh is een van de zorginstellingen die volgend jaar te maken gaan krijgen met flinke bezuinigingen.

› Lees verder

Pagina's