SP Utrecht

Wethouder Jansen staat pal voor betaalbaar wonen in Utrecht

02-10-2014Gisteravond was SP-wethouder Paulus Jansen samen met de SP Utrecht aanwezig bij het Jan de Jongdebat van De Bundeling over betaalbaarheid van wonen in Utrecht. Uit cijfers van het Nibud is namelijk gebleken dat de huren nergens zo hard stijgen als in Utrecht. Vele Utrechtse huurders moeten een groot deel van hun inkomen inleveren voor een dak boven hun hoofd. Ook de woningcorporaties maken zich zorgen over de huurstijging. Mitros wees hierbij op een onderzoek van de SP Utrecht uit 2013, waaruit deze huurexplosie al duidelijk bleek.

› Lees verder

Bezorgd om afbraak: SP opent Meldpunt Zorg

02-10-2014De afgelopen maanden hebben enkele duizenden Utrechters hun bezorgdheid over het aanstaande sluiten van verzorgingshuizen geuit door hun handtekening onder de petitie "Verplicht verhuizen? Ik dacht het niet" van de SP te zetten. Deze massale deelname en signalen dat de decentralisatie van de zorg voor ouderen, gehandicapten en jongeren in Utrecht grote onrust veroorzaken zijn voor de Utrechtse SP aanleiding een Meldpunt Zorg in te stellen.

Het Meldpunt zal worden geopend met het aanbieden van de Utrechtse handtekeningen tegen de Wet Langdurige Zorg aan wethouder Jongerius. Dit vindt vanmiddag 2 oktober plaats om 13.30 uur vóór het Stadhuis.

› Lees verder

'Steden, laat asielzoeker niet op straat zwerven'

01-10-2014Grote steden moeten bed, bad en brood bieden aan asielzoekers die geen kant op kunnen, vinden Jan Paternotte, fractievoorzitter D66 in Amsterdam; Daniel Peter, fractievoorzitter SP in Amsterdam; Klaas Verschuure, fractievoorzitter D66 in Utrecht en Tim Schipper, fractievoorzitter SP in Utrecht. Dit artikel verscheen eerder in de Volkskrant.

› Lees verder

PvdA, werk met ons mee aan een sociaal Utrecht

30-09-2014Afgelopen week heeft de PvdA Utrecht felle kritiek geuit op het Utrechtse College, waar ook de SP deel van uit maakt. Wij, als SP, delen de zorgen van de lokale PvdA en hebben daarom mevrouw Haage (fractievoorzitter PvdA Utrecht) en mevrouw Boudewijns (afdelingsvoorzitter PvdA Utrecht) door middel van een open brief opgeroepen om samen met ons op te trekken tegen alle bezuinigingen van het landelijke PvdA en VVD beleid, en ons sterk te maken voor een sociaal Utrecht.

› Lees verder

Utrecht bezuinigt meer dan een kwart op dagbesteding

29-09-2014De aanstaande decentralisaties van veel zorgdomeinen naar de gemeenten, brengen veel bezuinigingen met zich mee. Waar er precies op bezuinigd wordt, is aan elke afzonderlijke gemeente om te bepalen. In Utrecht betekent dit dat er flink gesneden wordt in dagbesteding. Deze bezuiniging kan voor sommige organisaties oplopen tot maar liefst 35% van het huidige budget. De SP maakt zich zorgen over deze ontwikkeling.

› Lees verder

SP: Voorkom choas bij overnames in de zorg

25-09-2014Het Algemeen Dagblad berichtte vandaag over de chaos die is ontstaan bij de overname van Careyn en Aveant door thuiszorgaanbieder T-zorg. SP-lid Gonnie Oosterbaan (tevens woordvoerder van platform Wij Zijn De Thuizorg): “T-zorg heeft de medewerkers opgeroepen om voorlopig vooral maar hetzelfde werk te blijven doen als ze deden, maar medewerkers zonder vaste cliënten hebben nu geen werk. En cliënten waarbij iets is veranderd, zitten zonder thuishulp.”

› Lees verder

Wethouder Jansen: Visplateau Zuilen mag blijven

25-09-2014Gisteren berichtte het AD Utrecht dat het visplateau bij het Nijenrodeplatsoen aan de Vecht weer weg moest omdat het niet in lijn zou zijn met het huidige bestemmingsplan. Dit tot onvrede van de buurtbewoners en SP-wethouder Paulus Jansen.

› Lees verder

SP en GroenLinks: minimumeisen antikraak in gemeentepanden

25-09-2014De SP heeft samen met GroenLinks raadsvragen gesteld over antikraak in leegstaande gemeentelijke panden. De partijen zien antikraak als een uitholling van de rechten van huurders, die door gebrek aan betaalbare woonruimte geen kant op kunnen. De gemeente zou zelf het goede voorbeeld moeten geven en fatsoenlijke minimumeisen moeten stellen, vinden de raadsleden Tim Schipper (SP) en Pepijn Zwanenberg (GroenLinks).

› Lees verder

SP Utrecht en wethouder Jansen in actie voor betaalbaar wonen

25-09-2014De SP Utrecht maakt zich zorgen over de forse huurstijgingen in Utrecht en heeft hiervoor het meldpunt ‘Huur te duur?” geopend. De aftrap hiervan vindt op vrijdag 26 september plaats aan de Oudegeinlaan te Hoograven, waar ook SP-raadslid Tim Schipper en wethouder Jansen bij aanwezig zullen zijn. De komende weken zullen zij in gesprek gaan met Utrechters over de gevolgen van de huurstijgingen.

› Lees verder

Rekenkamer: Jeugd blijft punt van zorg

23-09-2014Vandaag werd het rapport ‘Jeugdhulp in ontwikkeling’ van de Utrechtse Algemene Rekenkamer gepresenteerd. Dit rapport omschrijft de verwachtingen rondom de transformatie naar het nieuwe Utrechtse stelsel ‘Zorg voor Jeugd’. Deze transformatie, die op 1 januari 2015 ingaat, moet leiden tot betere en snellere jeugdhulp met minder kosten.

› Lees verder

Pagina's