SP Utrecht

“TSN valt om, de zorg moet overeind blijven”

27-11-2015Vandaag werd bekend dat thuiszorgorganisatie TSN uitstel van betaling heeft aangevraagd. Dat betekent bijna zeker dat de zorggigant, die onder andere in Utrecht thuiszorg verleent, op het punt staat om failliet te gaan. De SP in Utrecht maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen en heeft daarom vragen gesteld aan de wethouder.

› Lees verder

Utrecht zet vluchtelingen niet op straat

26-11-2015De Raad van State heeft vandaag de uitspraak gedaan dat het kabinet eisen mag stellen bij de opvang van illegalen. Dat betekent dat als een uitgeprocedeerde vreemdeling niet meewerkt aan uitzetting, opvang geweigerd mag worden. De SP vindt dat iedereen recht heeft op “bed, bad en brood” en is blij dat de wethouder vanavond in de gemeenteraad nogmaals heeft toegezegd dat in Utrecht geen man, vrouw en kind zonder perspectief op straat mag belanden.

› Lees verder

Leerlingenvervoer: Goed geregeld

17-11-2015Dit schooljaar is het leerlingenvervoer overgedragen aan Connexxion, nadat voorgaande vervoerder Klomp te vaak in opspraak was gekomen. Ook bij het destijds door de SP opgerichte meldpunt Leerlingenvervoer kwamen veel klachten binnen. Met de verandering van vervoerder lijkt het tij gekeerd, want de ervaringen en signalen die we nu binnen krijgen zijn over het algemeen positief.

› Lees verder

Stakers grootmetaal geven werkgevers een ‘warm’ welkom!

16-11-2015Utrecht was vandaag het strijdterrein van de werkers uit het grootmetaal. De ruim 2000 stakers kwamen uit alle delen van het land om de werkgevers een warm welkom te heten, die in de Jaarbeurs hun jaarvergadering hielden. De werknemers eisen afschaffing van het jeugdloon, meer zeggenschap en een loonstijging van 3%. De SP was erbij om de stakers te steunen.

› Lees verder

Gemeente Utrecht schaft minimum jeugdloon af!

12-11-2015De Utrechtse gemeenteraad heeft gisteravond het jeugdloon afgeschaft voor jongeren die voor de gemeente werken. De jongerenbeweging Young&United is de campagne tegen jeugdloon een jaar geleden begonnen. De SP en ROOD hebben de jongeren hierin vanaf het begin af aan gesteund. De SP feliciteert Young&United met deze winst!

› Lees verder

Paulus Jansen: Analyse scheefwonen schiet tekort

10-11-2015Het rapport Passend wonen van onderzoeksbureau ABF, in opdracht van Aedes en Woonbond, sluit bij zijn analyse van het fenomeen scheefwonen zonder al te veel kritiek aan op de nationale en Europese wettelijke kaders. Daardoor wordt het fenomeen duur scheefwonen (= te hoge huur in verhouding tot het middeninkomen) volstrekt onderschat.

› Lees verder

Samen knokken zodat iedereen zich welkom voelt

07-11-2015Vandaag, één dag voor de manifestatie van de anti-islambeweging Pegida, verzamelden zich een paar honderd demonstraten zich in het Hogelandsepark bij de Biltstraat om een  krachtig tegengeluid te laten horen. De manifestatie was georganiseerd door Utrecht Bekent Kleur, waarbij naast vluchtelingenorganisaties en kerken ook de SP, PvdA en GroenLinks zich hebben aangesloten. Ook de jongeren van ROOD waren aanwezig. De boodschap: vluchtelingen welkom, geen mens is illegaal.

› Lees verder

Reactie SP op rekenkamerrapport Muziekpaleis

04-11-2015De conclusies uit het rekenkamerrapport ‘Een paleis voor de muziek’ komen voor de SP niet als een verrassing. De fractie heeft van meet  af aan gedacht dat de gemeente zich aan dit megaproject zou vertillen en heeft dat ook niet onder stoelen of banken gestoken. Niet voor niets dienden we al op 1 juni 2006 voorstellen in om de kleinere culturele instellingen te beschermen tegen tekorten op het muziekpaleis en de horeca- en entreeprijzen in de hand te houden. In het artikel ‘Roze dromen, rode cijfers’ vatten we de kwestie nog eens samen.

› Lees verder

Bijeenkomst: 8 november Sharon Gesthuizen over vluchtelingen

31-10-2015Zondag 8 november komt kandidaat-partijvoorzitter Sharon Gesthuizen naar Utrecht voor een bijeenkomst over vluchtelingen. Sharon heeft zich de afgelopen jaren als Kamerlid ingezet voor de vluchtelingen. Op de bijeenkomst zal onder andere besproken worden hoe de massale vluchtelingenstroom op gang is gekomen en wat dit nu voor Nederland betekent.

› Lees verder

Utrecht moet toegankelijkheid geenpeil-referendum garanderen

31-10-2015Gisteren werd bekend dat het Rijk minder geld beschikbaar zal stellen voor het raadgevend ‘Geenpeil- referendum’ dat gehouden zal worden in april 2016. SP-raadslid Michel Eggermont: “Als we een eerlijk en representatief referendum willen is het ontzettend belangrijk dat de stembusgang even toegankelijk is als de raadsverkiezingen. Het is onacceptabel dat mensen ver zouden moeten reizen om hun stem uit te kunnen brengen.”

› Lees verder

Pagina's