SP Utrecht

Logo_houd_sociale_woningbouw_betaalbaarSP STEUNT MANIFEST VAN DE BUNDELING EN HOUD SOCIALE WONINGBOUW BETAALBAAR

 

TEKEN HET MANIFEST HIER!


Eerste deel Eiland8 op straat

20-08-2014Gisteren kreeg een deel van de Eiland8 bewoners slecht nieuws. Wolf, de huisvestingsgroep die de woningen verhuurt voor Mitros, stuurde een mail waarin stond dat ze per eind november hun huis moeten verlaten.

› Lees verder

SP: “Hulp aan daklozen in Utrecht schiet tekort”

15-08-2014“Dak- en thuislozen belanden regelmatig tussen wal en schip.” Dat is is de conclusie van een onderzoek dat de SP Utrecht recent heeft gehouden. Als voornaamste reden noemt de partij de regiobinding, die elke gemeente op een andere wijze hanteert.

› Lees verder

Parkeren bij Rokade? Haal je auto leeg!

14-08-2014Er vinden steeds meer auto-inbraken plaats rondom winkelcentrum Rokade in Zuilen, volgens de meldingen die de SP Utrecht de laatste weken binnen heeft gekregen. Naar aanleiding van deze meldingen is de SP  afgelopen week naar het winkelcentrum gegaan om te vragen hoe de bezoekers de veiligheid in hun wijk ervaren.

› Lees verder

Hulp aan daklozen in Utrecht schiet tekort

12-08-2014Dak- en thuislozen belanden regelmatig tussen wal en schip, is de conclusie van het onderzoek dat de SP Utrecht recent heeft gehouden. Grootste oorzaak hiervan is de regiobinding, die elke gemeente op een andere wijze hanteert. In het onderzoek brengt de SP niet alleen de huidige situatie in kaart, maar doet ook meerdere aanbevelingen om deze te verbeteren.

› Lees verder

Grote opkomst Vredesmars Gaza in Utrecht

11-08-2014Afgelopen zondag werd er in het centrum van Utrecht een Vredesmars gehouden tegen het aanhoudende geweld in Gaza. Ondanks de regen liepen meer dan 1000 mensen mee in deze tocht. Gezamelijk riepen ze op tot het stoppen van de bezetting en het stoppen van de aanhoudende bombardementen op Gaza.  Daarnaast werd opgeroepen te werken aan een vreedzame en rechtvaardige oplossing van dit al tientallen jaren durende onrecht.

› Lees verder

Vredesmars voor Gaza in Utrecht

06-08-2014Naar aanleiding van de aanhoudende vreselijke gebeurtenissen in Gaza kunnen we ook in Utrecht niets anders dan ons uitspreken tegen het disproportionele geweld dat Israël gebruikt. Tegelijkertijd willen we ons medeleven tonen aan alle slachtoffers en nabestaanden. Daarom ondersteunt de SP samen met andere organisaties op zondag 10 augustus a.s. een vredesmars in Utrecht . Aan het eind van deze mars zullen enkele sprekers hun verhaal doen en verwoorden wat wij allemaal vinden: geweld is nooit een oplossing!

› Lees verder

Oudegeinlaan: Portaal walst over bewoners heen

23-07-2014Ondanks een helder  ‘nee’ van de bewonersvereniging Behoudegein heeft corporatie Portaal haar sloopplannen voor een deel van het complex Oudegeinlaan (Hoograven) in de buurt kenbaar gemaakt. Over de overige woningen beslist Portaal over enkele maanden. Met deze handelwijze walst Portaal dwars door elke bewonersinspraak heen. Reden voor de SP om (wederom) vragen te stellen aan het college.

Sinds 2008 presenteert Portaal steeds wisselende toekomstplannen voor het complex. Sinds 1984 is er echter niets aan onderhoud of woningverbetering gedaan. Reden voor de bewoners zich te verenigen in Behoudegein, een vereniging met zo’n 140 leden. In 2013 presenteerde Behoudegein een bouwkundig onderzoek van Adriaan Jurriëns architecten, waaruit bleek dat renovatie prima mogelijk is en er vooral sprake is van achterstallig onderhoud.

› Lees verder

Steun SP voor campagne De Bundeling en HSWB voor betaalbare sociale huur

23-07-2014De explosief gestegen huren van de afgelopen jaren hebben steeds meer huurders in de problemen gebracht. Een groeiend aantal van hen kan de woonlasten niet meer opbrengen. Velen zakken door de armoedegrens, het aantal huisuitzettingen stijgt.

Tegelijkertijd daalt het aantal betaalbare huurwoningen snel: een flink deel van het corporatiebezit is verkocht of gaat de verkoop in, een ander deel schiet vanwege de forse huurstijgingen door de liberalisatiegrens en belandt in de vrije sector. Voor mensen met een laag inkomen is de sociale huurmarkt zo goed als onbereikbaar geworden. Bovendien staat de kwaliteit van de huurvoorraad onder druk door uitgestelde en afgeblazen renovatie- en onderhoudsprojecten.

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw verwacht dat mede door nieuwe kabinetsmaatregelen de huren tot 2018 met nog 23 % verder zullen stijgen. Ook de Woonbond heeft de noodklok geluid.

Utrechtse huurders vinden dat het zo niet langer kan en zijn in actie gekomen.  

› Lees verder

Utrechters sturen kaart naar kabinet: "wij pikken de sluitingen van verpleeghuizen niet!"

22-07-2014De SP stond afgelopen zaterdag op de Oudegracht met de actie ‘Verplicht verhuizen? Ik dacht het niet!’. Hiermee protesteert de SP tegen de massale sluiting van verpleeghuizen, waardoor ouderen noodgedwongen moeten verhuizen.

› Lees verder

Raad volgt SP: boodschappenlijst voor de corporaties

18-07-2014Bij de stemmingen over de voorjaarsnota 2014 kreeg de SP vrijwel raadsbrede steun voor de motie ‘Boodschappenlijst voor de corporaties’, waarmee SP-wethouder Paulus Jansen de gesprekken over de nieuwe prestatieafspraken ingaat.  

Op het lijstje: betere leefomstandigheden voor huurders bij renovaties in bewoonde staat, onverkochte corporatiewoningen terug in de sociale huur, beperking van de huurstijging en nakomen van de eerdere afspraken over energiebesparing, met voorrang voor de huizen met de hoogste energierekeningen.

› Lees verder

Pagina's