SP Utrecht

De methode Eggermont

19-12-2014

 Onroerendezaakbelasting. Niet sexy, niet populair, wel nodig om de stad draaiende te houden. Jaarlijks te verhogen met de inflatie. Voormalig SP-raadslid en thans fractiemedewerker Michel Eggermont ontdekte dat dit niet zo was en trok aan de bel.

› Lees verder

Thuishulp mag niet zomaar geschrapt worden

10-12-2014Huishoudelijke hulp mag niet, zoals veel gemeenten wel van plan zijn vanaf 1 januari 2015, zomaar geschrapt worden. De rechter oordeelde gisteren dat de hulp niet ineens stopgezet kan worden zonder naar de persoonlijke situatie te kijken. In Utrecht is dit gelukkig –mede namens een aangenomen motie van de SP- beter geregeld.

› Lees verder

Leerlingenvervoer: Onderweg, maar nog een lange weg te gaan

09-12-2014De afgelopen maanden is het leerlingenvervoer in Utrecht meerdere malen in het nieuws geweest vanwege verschillende misstanden. Zo werden leerlingen te laat of helemaal niet opgehaald, was er slechte communicatie tussen vervoerder en ouders en waren er verschillende vragen omtrent de veiligheid van het vervoer. De SP is blij te zien dat er door de Utrechtse wethouder van onderwijs en de gemeente aan verschillende verbeteringen gewerkt wordt. Tegelijkertijd constateert de SP ook dat er dingen niet voldoende zijn geregeld. Er komen namelijk nog steeds klachten binnen op het Meldpunt Leerlingenvervoer. SP-raadslid Vincent Wijlhuizen: ”Het gaat hier om een zeer kwetsbare groep jongeren. De gemeente zou er alles aan moeten doen om het vervoer voor deze groep zo goed mogelijk te regelen.”› Lees verder

‘Boter op je hoofd’-award naar PvdA en CDA Utrecht door financieel gestuntel met muziekpaleis

04-12-2014De Utrechtse SP afdeling vindt dat partijen als CDA en PvdA zichzelf een spiegel moeten voorhouden als het gaat over de tekorten van muziekpaleis TivoliVredenburg. “Hun kritiek op het huidige college is eigenlijk verkapte zelfkritiek,” aldus SP-afdelingsvoorzitter Milos Todorović. “Helaas zitten we door beslissingen die met name CDA en PvdA in het verleden gemaakt hebben nu met een te duur muziekpaleis. En dus eigenlijk met een Utrechtse variant van de Betuwelijn. Dit is waarom de PvdA en het CDA de door ons in het leven geroepen ‘boter op je hoofd’-award meer dan verdiend hebben.”

› Lees verder

Daklozen verre van rijk

03-12-2014De Utrechtse editie van het Algemeen Dagblad kopte vandaag dat de daklozen in Utrecht te rijk zouden zijn. Een beeld waar de SP Utrecht zich moeilijk in kan vinden.

› Lees verder

Bewoners krijgen rust: Albert Heijn om tien uur dicht

26-11-2014Actievoeren werkt: omwonenden van de Albert Heijn aan het begin van de Amsterdamsestraatweg hebben rust nu deze winkel na januari weer om tien uur 's avonds dicht moet.

› Lees verder

Wethouder Paulus Jansen bepleit verbreding dierenwelzijnsbeleid

24-11-2014Paulus Jansen (SP) is in Utrecht de eerste wethouder met Dierenwelzijn in zijn portefeuille. Afgelopen vrijdagavond, 21 november, vond er op het Stadskantoor een bijeenkomst plaats met verschillende natuur- en dierenorganisaties met als doel het dierenwelzijnsbeleid te actualiseren. Wat Jansen betreft komen er drie belangrijke koerswijzigingen.

U kunt het hele artikel hier lezen.

› Lees verder

Zoals afgesproken: Geen cent minder voor armoedebestrijding

20-11-2014Niemand in Utrecht is gebaat bij armoede onder de inwoners. Zojuist heeft de gemeenteraad vergaderd over de tegemoetkoming voor mensen met een chronische ziekte of handicap en de compensatieregeling voor het eigen risico. Deze gelden werden voorheen ongericht aan alle inkomensgroepen verstrekt, maar zullen voortaan naar de mensen gaan die het echt nodig hebben.› Lees verder

Onderwijs kwetsbare jongeren nog steeds niet goed geregeld

19-11-2014De SP is de afgelopen maanden erg kritisch geweest op de inhoud van de op handen zijnde samenwerkingsovereenkomst binnen het MBO en Praktijk Onderwijs in de regio Utrecht.  Het ROC Midden Nederland wil samen met de Gemeente Utrecht en het praktijkonderwijs in de regio de kwaliteit en het rendement van het MBO niveau 1 omhoog brengen en de uitval van studenten verlagen. Ondanks dat veel zaken nog niet geregeld zijn, staat morgen (donderdag 20 november) toch de ondertekening gepland.

› Lees verder

SP motie over huishoudelijke hulp aangenomen

08-11-2014Deze maand hebben vele ouderen en gehandicapten in Utrecht een brief ontvangen waarin staat dat ze volgend jaar gekort zullen worden in het aantal uren dat ze huishoudelijke hulp krijgen. Daar waar mensen nu 4 en soms zelfs 8 uur per week hulp krijgen, blijft daar in bijna alle gevallen nog maar 1,5 uur van over. De SP maakt zich zorgen dat deze maatregel veel mensen in de problemen gaat brengen en dringt daarom aan op een gedegen onderzoek naar de effecten van het nieuwe beleid. Indien nodig, zal meer geld vrijgemaakt moeten worden om cliënten de hulp in de huishouding te geven die ze nodig hebben.

› Lees verder

Pagina's