h

Aanmeldformulier Regioconferentie op 19 juni

Op zaterdag 19 Juni organiseren de afdelingen Utrecht, Zeist en de Bilt een regioconferentie voor de regio Utrecht in het teken van de toekomst van ROOD, en de kwestie van de royementen op basis van CP-lidmaatschap. Hieronder vind je meer informatie over de agenda. Alle leden die mee willen praten over deze onderwerpen of zich willen laten informeren kunnen zich aanmelden via onderstaand formulier. De deadline voor aanmelden is maandag 14 juni!

Agenda:

De regioconferentie zal starten om 10.00u, en duren tot 12.30 (met een mogelijkheid tot uitloop tot 13.00u). De conferentie vindt online plaats, via ZOOM. Afgevaardigden krijgen de ZOOM-link voorafgaand aan de regioconferentie.

Onderwerp 1: jongerenwerking in de SP

Hoe organiseren we jongerenwerking, gezien de aanbevelingen van het ROOD-rapport van de commissie-Kooiman, en hoe staan onze (actieve) jongeren daarin? Tijdens deze Regioconferentie willen we hier graag met elkaar over praten, zodat leden uit afdelingen zonder grote jongerengroepen en het bestuur een beter beeld krijgen van hoe de huidige jongeren die actief zijn voor ROOD hier in staan, maar ook andere vragen en bijdragen die binnen het thema "jongerenwerking" en hoe de SP zich daartoe moet verhouden zijn welkom.

Het onderwerp zal worden geïntroduceerd met twee korte inleidingen: een vanuit ROOD, en een vanuit Nathalie de Rooij, jongerencoördinator van de SP.

Onderwerp 2: royementen en aantrekkingskracht SP

​Gevolgen van de royementen en de partijbesluiten daaromtrent voor de regio. De royementen en andere besluiten van het afgelopen half jaar hebben veel onzekerheid en onduidelijkheid gecreëerd over de positie van marxisten en communisten in de partij. En ook niet-marxistische en niet-communistische partijgenoten voelen zich er niet senang bij hoe er met partijgenoten is omgegaan. Tijdens partijraden bleek het erg lastig om de discussie hierover aan te gaan. Ook zijn leden van de SP in het algemeen nooit goed geïnformeerd over de overwegingen van het Dagelijks Besuur in deze ingrijpende beslissingen.

De onzekerheid en onduidelijkheid hieromtrent is ons inziens bijzonder onwenselijk, want slecht voor de verhoudingen en sfeer binnen onze partij enerzijds, en slecht voor onze aantrekkingskracht op nieuwe leden en marxisten en communisten buiten de partij anderzijds. Want de SP mag dan de grootste op links zijn, links Nederland als geheel is ondertussen kleiner dan ooit. En dus moeten we het hier -- eindelijk -- met elkaar over hebben.

Dit onderwerp krijgt ook twee introducties, een vanuit de agenderende afdelingen, en een vanuit het Partijbestuur. Vervolgens is er ruimte voor open discussie.

Voorbespreken:

Op maandag 14 juni organiseert de afdeling Utrecht een online bijeenkomst ter voorbereiding op de Regioconferentie van 19 juni. Deze zal plaatsvinden via ZOOM, om 19.30u. Iedereen die wil deelnemen als afgevaardigde aan de regioconferentie, is welkom om aan te sluiten. Geef in het formulier aan of je naar de voorbespreking komt.

Ja, ik meld me aan als afgevaardigde voor de regioconferentie van 19 juni, om 10.00u via ZOOM

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier