SP Utrecht

 

Salafisme, alleen maar religie?

09-02-2016Afgelopen zaterdag publiceerde NRC een opinieartikel van SP-raadslid Michel Eggermont en CDA-raadslid Marloes Metaal, in reactie op een eerder artikel van Samira Dahri 'Salafisme is de oplossing tegen radicalisering'. Eggermont: "De redactie van Opinie slaat de plank volledig mis. Juist vanuit deze religieuze stroming, het salafisme, wordt hartstochtelijk getracht een extreem-rechtse politieke stroming, het islamisme op te bouwen."

› Lees verder

Tijdelijke huurders Oudegeinlaan flink uitgemolken

04-02-2016Tijdelijke huurders in het complex Oudegeinlaan in Hoograven betalen tot € 170 per maand meer dan de laatste vaste huurder. Dat is de uitkomst van het huis-aan-huisonderzoek dat de SP op zaterdag 30 januari deed. Deze huurprijzen druisen lijnrecht in tegen de afspraak die daarover met de corporaties is gemaakt. “Je reinste huisjesmelkerij”, vindt SP-fractievoorzitter Tim Schipper. Hij heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van B&W.

› Lees verder

Extra geld voor OV hard nodig

04-02-2016Het openbaar vervoer in Utrecht groeit flink, harder dan we op dit moment aan kunnen. Om extra budget beschikbaar te stellen dient de SP vandaag een actuele motie in. SP-raadslid Michel Eggermont: ”Bij de bespreking van het vervoersplan 2016 kwam men er achter dat de vraag harder groeit dan het aanbod van middelen. Kortom, we zijn erg blij dat het gebruik van openbaar vervoer toeneemt, maar we kunnen het op dit moment simpelweg niet aan.”

› Lees verder

Paulus Jansen over de prestatieafspraken met de corporaties

03-02-2016Op 2 februari besprak de commissie Stad en Ruimte de prestatieafspraken met de Utrechtse corporaties. Net als de SP toonden vrijwel alle raadsfracties zich tevreden over het resultaat van de onderhandelingen. Eerder deze week verscheen op 'De Stad Utrecht' een interview met SP-wethouder Paulus Jansen. Dat is hier te lezen.

› Lees verder

Twijfels over reorganisatie Bibliotheek Utrecht

21-01-2016Begin deze week ontving het college een brief van de FNV waarin zij haar zorgen uitte over de reorganisatie binnen de Bibliotheek Utrecht. Ook de SP heeft ondertussen de reorganisatieplannen kunnen inzien en is daar flink van geschrokken.

› Lees verder

Geen groen licht SP voor deal gemeente-Jaarbeurs

20-01-2016De Utrechtse SP-fractie heeft zware bedenkingen tegen de nieuwe deal die de gemeente wil afsluiten over de ontwikkeling van het Jaarbeursterrein, als opvolger voor het nooit uitgevoerde contract uit 2006. In de nieuwe afspraken ruilen de partijen grond, waardoor de Jaarbeurs zich kan concentreren op het Westelijk deel. De gemeente krijgt in ruil vanaf 2023 de kans het stuk vlakbij de Croeselaan te ontwikkelen. De overeenkomst is onevenwichtig en kent – net als in 2006 – flinke financiële risico’s voor de gemeente, volgens de SP. Fractievoorzitter Tim Schipper legt uit waar volgens hem de kneep zit.

› Lees verder

Buurten voor de bus in Hoograven

19-01-2016Vanaf juli 2016 gaat er het een en ander veranderen in de dienstregeling van de buslijnen in Utrecht en omstreken. Vervoerder U-OV heeft pasgeleden de plannen hiervoor bekend gemaakt.

In de stad Utrecht komt de nadruk te liggen op betere bereikbaarheid van de Uithof. Omdat hier geen extra geld tegenover staat wordt de bekostiging hiervoor gehaald uit vermindering van het aanbod in diverse andere wijken.

› Lees verder

Wethouder Paulus Jansen bij Radar over woning-APK

19-01-2016Gisteravond was SP-wethouder Paulus Jansen te gast in de uitzending van Radar. Daar vertelde hij over de bevindingen van het experiment met een APK voor woningen. Bij deze keuring wordt er gekeken naar de staat van de elektrische en gas- en waterleidinginstallatie. 1 op de 20 woningen bleek een te hoge koolmonoxidewaarde te hebben. Verder waren er in 74% van de woningen fouten in de elektrische installatie te vinden. 60% van de woningen is uiteindelijk niet door de keuring gekomen.

› Lees verder

Winkelcentrum opgeknapt, bewoners blijven achter

14-01-2016Hoewel  het winkelcentrum de afgelopen jaren flink opgeknapt is, blijft er voor de bewoners van het Mereveldplein nog wel wat te wensen over. Dat is de conclusie die de SP trekt na gisteren weer bij de bewoners op bezoek te zijn geweest. Vorig jaar september stelde de SP al schriftelijke vragen over de overlast die de bewoners ondervonden van de verbouwing van het winkelcentrum en over het wegwerken van het achterstallig onderhoud aan de woningen. Een aantal van deze zaken blijkt echter nog steeds niet aangepakt.

› Lees verder

De SP en de vluchtelingenopvang

08-01-2016Vandaag maakte het stadsbestuur bekend waar in Utrecht de komende tijd de tijdelijke opvang van vluchtelingen plaats moet gaan vinden: in het reeds jarenlang bestaande asielzoekerscentrum Oog in Al en in leegstaande kantoorpanden op de Ravellaan en Einsteindreef. Deze keuze is in samenspraak met het COA uiteindelijk gemaakt uit een langere groslijst van panden en terreinen in de stad die in in eerste instantie in aanmerking leken te komen.

› Lees verder

Pagina's