h
3 juli 2024

Enquête huishoudelijke thuiszorg

Komend najaar gaat de gemeente Utrecht de huishoudelijke thuiszorg evalueren. Ze gaat kijken wat er goed gaat, maar ook wat er beter kan. Bij zo'n evaluatie is de ervaring van alle betrokkenen erg belangrijk. Wat vinden zij zelf van de huishoudelijke thuiszorg? Wat gaat er goed en wat juist niet?

Lees verder
17 juni 2024

SP vraagt Provinciale Staten om steun voor de verkeerstuin

Foto: Gemeente Utrecht

In de Statenvergadering van 19 juni zal de SP een motie indienen om het voortbestaan van de Verkeerstuin in park Transwijk voor elkaar te krijgen. Het voorstel van de SP is een oproep aan het Provinciebestuur om samen met de gemeente en maatschappelijke organisaties tot een oplossing te komen. Dat zou moeten lukken, want het gaat om slechts € 40.000 per jaar die vanuit die partijen bij elkaar gebracht moet worden, is de overtuiging van de SP.

Lees verder
19 mei 2024

25 mei: Superzaterdag in De Bilt

Een extreemrechts kabinet, helaas gaat dat er komen straks. Dat betekent dat de hardwerkende mensen de rekening zullen betalen en mensen die bescherming nodig hebben zullen als tweederangsburgers behandeld worden. Het kapitaal en racisme hebben gewonnen.

Lees verder
8 mei 2024

SP Utrecht steunt de studenten

Foto: SP

De Utrechtse afdeling van de SP steunt de Utrechtse studenten in hun vreedzame protest tegen de aanval van Israel op Rafah.

Lees verder
29 april 2024

1 mei. Kom op voor elkaar

Alles wat wij hebben, hebben we aan de strijd van anderen te danken. Onze voorzieningen, onze achturige werkdag en onze vrije tijd, ons inkomen en bijna al het andere waar jij en ik op kunnen rekenen: we hebben het allemaal omdat mensen opkomen. Voor zichzelf, voor elkaar en voor Nederland.

Lees verder
25 april 2024

Jimmy Dijk in Utrecht

Foto: Frank van den Heuvel, Nieuwegein

In een rondje Nederland bezoekt Jimmy Dijk een groot aantal afdelingen van de SP en op 22 april was Utrecht aan de beurt. Op de behoorlijk bezochte avond in de Saffier in Hoograven, waren niet alleen leden en niet-leden uit Utrecht aanwezig maar ook SP’ers uit andere Utrechtse afdelingen zoals Stichtse Vecht, De Bilt en Nieuwegein.

Lees verder
22 april 2024

Woonprotest!

Foto: Wonprotest Utrecht

Bijna 6% huurverhoging per 1 juli. En dat bovenop alle lastenstijgingen die huurders de afgelopen jaren al voor de kiezen hebben gekregen. Alle reden voor Woonprotest om opnieuw te demonstreren tegen deze misstand. Dat gebeurde op 21 april bij het kantoor van de Utrechtse woningbouwcorporaties (STUW) in Lunetten. Onder andere de SP en FNV Lokaal ondersteunen de oproep om de huurverhoging te weigeren.

Lees verder
19 april 2024

WWDH actie bij STUW: Stop de Huurverhoging

WWDH actie bij STUW: Stop de Huurverhoging

Lees verder
16 april 2024

Behoud de verkeerstuin, teken de petitie!

Foto: Verkeerstuin

Het is niet voor het eerst, maar opnieuw wordt de educatieve verkeerstuin in Park Transwijk bedreigd in haar voortbestaan, omdat de gemeente Utrecht dreigt te stoppen met de subsidie. Wat in de Utrechtse begroting een afrondingsverschilletje is, is voor de Verkeerstuin bestaanszekerheid. Die sluiting mag niet doorgaan: teken daarom de petitie die de Verkeerstuin is gestart!

Lees verder
4 april 2024

Ontmoet Jimmy Dijk in Utrecht

Foto: SP

Op maandag 22 april komt SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk naar Utrecht voor een openbare avond. Iedereen is om 20.00 uur welkom in de Saffier, Saffierlaan 8-10 in Utrecht. Toegang is gratis. Meld je aan en wees erbij!

Lees verder

Pagina's