h
29 november 2021

Bo-Ex zet levens op het spel aan de Hanoidreef

Foto: Foto: Google Streetview

Het is al langer niet pluis aan de Hanoidreef in Overvecht. De staat van de schimmelwoningen in de flats zorgen al jaren voor gezondheidsklachten bij bewoners. Als klap op de vuurpijl blijkt uit een recente inspectie van de Gemeente dat de flat niet voldoet aan de regels omtrent brandveiligheid. Fractievoorzitter Tim Schipper stelt schriftelijke vragen aan de wethouder over deze schandalige situatie.

Lees verder
27 november 2021

GroenLinks en D66 zetten sloop Croeselaan door

Foto: Tim Schipper

Vier dagen na het Woonprotest stemden deelnemers GroenLinks, D66 en Student & Starter in met de sloop van 31 sociale huurwoningen aan de Croeselaan, voor de aanleg van een parkje. Een laatste poging om de sloop tegen te houden door onder andere SP en PvdA mocht niet baten. Dit alles terwijl al lang was aangetoond dat de nieuw te bouwen woningen er ook hadden kunnen komen mét behoud van de beeldbepalende huizen. SP-fractievoorzitter Tim Schipper reageert woedend.

Lees verder
18 november 2021

Kom naar het Woonprotest Utrecht!

Betaalbare woningen zijn onvindbaar in Utrecht en in de rest van Nederland. Een koopwoning is onbetaalbaar voor mensen met een laag of middeninkomen, en als je al recht hebt op een sociale huurwoning sta je 11 jaar op de wachtlijst. Onze stad is niet alleen voor de rijken. We moeten nu massaal van ons laten horen om te zorgen dat er actie wordt ondernomen om de wooncrisis op te lossen.

Lees verder
12 november 2021

SP afdeling Utrecht steunt instelling Commissie

De SP afdeling Utrecht heeft vanavond ingestemd met de instelling van een “Commissie van Goede Diensten” om de komende tijd de taken van het afgetreden afdelingsbestuur waar te nemen, een voordracht voor een nieuw afdelingsbestuur te doen en een advies te geven over deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen. Woordvoerder Paulus Jansen: “Dit is een mooie stap na een zware periode. Een meerderheid van de deelnemers aan de ledenvergadering heeft ingestemd met de instelling en de taakomschrijving van deze commissie. Dat betekent dat er draagvlak is om verder te gaan op deze weg, een goed teken.”

Lees verder
3 november 2021

Informatie ledenvergadering SP afdeling Utrecht

Op vrijdag 12 november 2021 is er voor alle leden van de SP een algemene ledenvergadering van de SP Utrecht. Aanmelden (tot 12-11, 18:00u) via utrecht@sp.nl of bel naar: (088) 243 55 55

Lees verder

29 oktober: SP-café: De stad groeit, maar voor wie?

Foto: Eduard van Scheltinga
N.B. Wegens omstandigheden moeten we het SP-Café helaas verplaatsen naar een latere datum. Zo gauw we die weten maken we het bekend.  Iedereen die zich heeft aangemeld is of wordt persoonlijk geinformeerd.  Lees verder
9 oktober 2021

REIS MEE MET DE BUS NAAR WOONOPSTAND IN ROTTERDAM

Foto: SP

Op zondag 17 oktober is er weer een landelijke demonstratie tegen de wooncrisis. Deze demonstratie is in Rotterdam, en we willen met zo veel mogelijk mensen uit het brede comité dat we hebben opgericht gezamenlijk naar Rotterdam reizen. Met hulp van SP-landelijk organiseren we een bus naar Rotterdam. Schrijf je in en reis mee!<--break->

Lees verder

24 oktober: Algemene Ledenvergadering SP Utrecht

Naar aanleiding van de ontstane situatie met betrekking tot ROOD en het Marxistisch Forum organiseert de afdeling Utrecht een spoed-ALV. Hier krijgt iedereen de kans om vragen te stellen, en de situatie samen te bespreken. 

Op de partijraad van zaterdag 25 september heeft afdeling Weert een motie ingediend met de oproep om ROOD en het Marxistisch Forum tot partij te bestempelen, met alle gevolgen van dien. Deze motie is met een meerderheid aan stemmen aangenomen. Ter info kun je de motie vinden in de bijlage.

Lees verder
27 september 2021

Geef Utrechters een stem in de discussie over de groei van de stad!

Foto: Eduard van Scheltinga

Eerder dit jaar werd de zogenoemde Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) 2040 met een nipte meerderheid door de gemeenteraad geloodst. Het college zou er goed aan doen dit soort ingrijpende beslissingen over de toekomst van de stad niet enkel door de politiek, maar ook door Utrechters te laten beoordelen, vindt SP Utrecht lijsttrekker Floris Boudens.

Lees verder

27 september: Algemene Ledenvergadering SP Utrecht

Op maandag 27 september houden we een Algemene Ledenvergadering om de volgende onderwerpen te bespreken:

  • De voordracht voor de bestuursverkiezingen voor het landelijke SP-bestuur. 
  • De herziening van het beginselprogramma Heel De Mens, in aanloop naar het komende decembercongres.
  • Afvaardiging voor de regioonferentie van zaterdag 16 oktober. 

De ALV zal online plaatsvinden via ZOOM, vanaf 19.30 tot uiterlijk 21.30. Aanmelden voor de ALV kan via onderstaand formulier. Hier kun je ook aangeven of je als afgevaardigde naar de regiobijeenkomst wil namens de afdeling Utrecht. 

Lees verder

Pagina's