h
23 mei 2022

Verantwoording SP 2021 goedgekeurd door de accountant

Foto: SP

De jaarlijkse accountantscontrole op de uitgaven van de gemeenteraadsfracties is weer achter de rug. Ook over 2021 kreeg de SP een goedkeurende verklaring. Over de afgelopen raadsperiode hebben we wederom veel geld overgehouden en € 70.000 teruggestort in de gemeentekas.

Lees verder
19 mei 2022

Behoud winkelmodel voedselbank Overvecht!

In buurthuis Burezina aan de Jeanne d’Arcdreef wordt momenteel nog uitvoering gegeven aan een voedselbank in winkelvorm. Bezoekers kunnen zelf hun pakket uitzoeken. Zeer tot ongenoegen van de SP dreigt deze winkel te verdwijnen. Samen met diverse andere partijen in de gemeenteraad dient fractievoorzitter Yvonne Hessel daarom in de raadsvergadering van 19 mei een motie in om de winkel te behouden.

Lees verder
16 mei 2022

Uitbreiding kerngroep

Begin april is een start gemaakt met een kerngroep binnen de afdeling: leden die op allerlei manieren actief willen zijn en willen bijdragen aan acties, manifestaties, programma’s en dergelijke. Op dit moment zijn er ca. 25 leden, maar het liefst zien we een grotere groep. Afhankelijk van wat er moet gebeuren kun je je als lid van de kerngroep inzetten bij het bedenken, regelen, ondersteunen of uitvoeren van de voorgestelde plannen. De kerngroep fungeert ook als oog en oor voor wat er in een buurt of wijk speelt, en koppelt deze informatie terug aan het bestuur. Wil je meedoen in de kerngroep, meld je dan aan via een aanmeldformulier.

Lees verder
16 mei 2022

Actie Energie-subsidie

Foto: SP / SPnet

De afdeling bereidt een actie voor met als doel mensen te helpen bij het aanvragen en binnenhalen van de energie-subsidie die het rijk heeft toegezegd. De uitvoering van deze regeling is een zaak van elke afzonderlijke gemeente. Het blijkt uit allerlei berichten dat dit vaak uiterst moeizaam verloopt, en dat heel veel mensen deze subsidie dreigen mis te lopen. Met deze actie willen we in enkele wijken (Kanalen Eiland, Overvecht) flyers uitdelen/rondbrengen met uitleg waar men terecht kan voor informatie en hulp. We doen hiervoor weer een beroep op de leden om mee te helpen bij deze actie. Datum, tijd, locatie wordt nog bekend gemaakt. Je kunt je aanmelden via een aanmeldformulier

Lees verder
16 mei 2022

SP - Beginselprogramma

Foto: SP / SPnet

Op 28 mei organiseren we een bijeenkomst met Ronald van Raak, oud-Tweede Kamerlid namens de SP. Ronald gaat ons bijpraten over het beginselprogramma van onze partij en over het actualiseren van dat programma.

Lees verder
2 mei 2022

Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk

Transwijk en Kanaleneiland worden groener, veiliger en krijgen er nieuwe woningen bij. Dat staat in het concept van de Omgevingsvisie
Kanaleneiland en Transwijk. De omgevingsvisie ligt ter inzage van 20
april tot en met 1 juni. Iedereen kan een reactie geven. In deze
omgevingsvisie staat hoe bewoners, ondernemers, organisaties en gemeente de toekomst van Kanaleneiland en Transwijk zien. Daarbij gaat het om zaken als wonen, groen, voorzieningen en verkeer.

Lees verder
25 april 2022

Familiedag 19 juni 2022

Dit jaar bestaat de SP vijftig jaar. Dat moet worden gevierd!
Burgers’ Zoo opent de poorten voor duizenden SP-leden met hun familie. Op zondag 19 juni 2022, in dierentuin Burgers’ Zoo in Arnhem, organiseren we een bijzonder feestelijke familiedag.

Lees verder
14 april 2022

1 mei - dag van de arbeid

Foto: FNV / FNV

Onze afdeling doet samen met enkele andere partijen mee aan de landelijke 1 mei viering van de FNV, die dit jaar in Utrecht plaats vindt. De kosten stijgen, maar de inkomens blijven achter. Ons land wordt steeds rijker, veel mensen worden juist armer. Er is genoeg geld voor iedereen voor een fatsoenlijk inkomen en voor goede voorzieningen. Samen kunnen we de scheefgroei een halt toeroepen!

Lees verder
13 april 2022

Steunmanifestatie voor toeslagenouders

Op 16 april aanstaande is er een steunmanifestatie voor ouders en kinderen die slachtoffer zijn van de misstanden bij de Belastingdienst. Samen met andere politieke partijen en allerlei maatschappelijke organisaties willen we laten zien dat deze ouders er niet alleen voor staan en dat hun belangen niet vergeten zijn.

Lees verder
6 april 2022

SP: Tekorten bieb niet ten koste van de wijkvestigingen

Foto: SP

Onlangs kwam naar buiten dat de Bibliotheek Utrecht een financieel tekort van €1,5 miljoen per jaar heeft. Scenario’s om dit op te lossen komen nog naar de gemeenteraad, maar de SP wil nu al de zekerheid dat dit niet ten koste van de wijkvestigingen gaat.

Lees verder

Pagina's