h

Onderzoeken

Voor de SP geldt “zonder onderzoek geen recht van spreken”. Daarom doet de SP in Utrecht regelmatig onderzoek naar problemen die voorkomen in de stad. Door samen met mensen de problemen in kaart te brengen laat de SP zien dat er vaak een groot verschil zit tussen de werkelijkheid in de stad en de werkelijkheid op papier. Hieronder vindt u een overzicht van de uitkomsten.


LEERLINGENVERVOER IN BEWEGING

In het schooljaar 2014-2015 kregen raadsleden van de gemeente Utrecht meerdere klachten van ouders over het leerlingenvervoer in Utrecht. De klachten varieerden van te laat komen en onveiligheid van de bussen tot aan te veel wisselingen van chauffeurs en het vergeten van leerlingen in de bus. Leerlingen die gebruik maken van dit soort vervoer zijn vaak vanwege een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke functiebeperking niet in staat om zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen. Hierdoor zijn ze afhankelijk van speciaal vervoer in aangepaste busjes.

Doordat er in korte tijd meerdere meldingen binnenkwamen is de SP Utrecht, samen met een aantal ouders, het meldpunt leerlingenvervoer gestart. In het rapport ' Leerlingenvervoer in beweging' worden de uitkomsten beschreven, evenals aanbevelingen om het leerlingenvervoer in Utrecht te verbeteren.


(Z)onderdak in Utrecht

Begin 2014 heeft de SP in Utrecht het toelatingsbeleid van daklozenin Utrecht onder de loep genomen. De SP concludeert dat de gemeente Utrecht regiobinding als uitsluitingscriterium gebruikt om dak- en thuislozen te onthouden van sociale voorzieningen en Maatschappelijke Opvang. Hierbij worden niet de model-beleidsregels van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten overgenomen, maar een afgeleide hiervan die veel strikter is.

Het complete rapport en de bijlagen zijn hier (in pdf) te downoaden.


Zorgen over Zorg

zorgen over de zorgIn 2010 heeft de SP Utrecht het meldpunt Zorg opgericht om ervaringen, klachten en suggesties voor verbeteringen in de zorg in kaart te brengen. Het verzamelen van de verhalen van inwoners van Utrecht ging via telefoon en website, maar ook met een kraam op straat.

De belangrijkste conclusie van het rapport is dat de marktwerking in de zorg nog steeds rampzalige gevolgen heeft. Aan de ene kant krijgen cliënten niet de kwaliteit zorg die ze nodig hebben en aan de andere kant heeft dezelfde marktwerking grote gevolgen voor de arbeidsomstandigheden van de werknemers. Bovendien is het voor de cliënt in de bureaucratie, die marktwerking met zich mee brengt, niet duidelijk waar hij of zij terecht kan met vragen en klachten. Voor de gemeente Utrecht is er veel te verbeteren.

Het hele rapport is hier te vinden


Stop het schoonrekenen!

De berekening van de luchtkwaliteit door de gemeente Utrecht is keer op keer te laag. Dit blijkt uit onderzoek dat de SP Utrecht tussen februari en mei in 2009 uitvoerde. Over het Actieplan Luchtkwaliteit (ALU) van de gemeente Utrecht wordt al jaren gediscussieerd. Volgens de ‘schoonrekeningen’ van de gemeente blijft de luchtkwaliteit in het omrijplan overal -net- onder de gestelde grenzen. Maar uit eigen metingen van de SP blijkt dat de gegevens die de gemeente gebruikt totaal niet overeen komen met de werkelijkheid.

Het volledige rapport is in drie delen te downloaden:
Deel 1, Deel 2 en Deel 3


Openbaar vervoer duurder
door OV-chipkaart, Dat
hoeft ní­et!

In 2009 bleek uit onderzoek van de SP Utrecht dat het openbaar vervoer met de OV-chipkaart binnen de gemeente Utrecht 19% duurder is dan de strippenkaart. In dit rapport worden voor 957 reizen, binnen de gemeente Utrecht, de prijs met de strippenkaart vergeleken met de prijs met de OV-chipkaart. In slechts 20% van de reizen is de OV-chipkaart (iets) goedkoper, bij 40% van de reizen is de OV-chipkaart meer dan 30 cent duurder. Gemiddeld is het openbaar vervoer 19% duurder geworden door de invoering van de OV-chipkaart.

Het hele rapport is hier te vinden


Wees blij dat u überhaupt hulp krijgt

In februari 2009 heeft de SP Utrecht haar zwartboek “Wees blij dat u überhaupt hulp krijgt” aangeboden aan de wethouder Cees van Eijk en de commissie Mens & Samenleving. De conclusies zijn niet mals. Sinds de invoering van de WMO (Wet Maatschap-pelijke Ondersteuning) is de kwaliteit van de zorg voor veel mensen achteruitgegaan. Veel mensen zijn hun vaste hulp kwijtgeraakt en er gaat veel fout in de administratie en het oplossen van klachten.

In het zwartboek staat niet alleen opgeschreven wat er misgaat, maar er worden ook aanbevelingen gedaan. Onder andere voor een onafhankelijke, laagdrempelige klachtenraad. Bovendien zou het tarief voor de thuiszorg hoog genoeg moeten zijn om er vaste krachten voor in dienst te nemen.

Het hele rapport is hier te vinden

U bent hier