h

(Z)onderdak in Utrecht

Begin 2014 heeft de SP in Utrecht het toelatingsbeleid van daklozen in Utrecht onder de loep genomen. De SP concludeert dat de gemeente Utrecht regiobinding als uitsluitingscriterium gebruikt om dak- en thuislozen te onthouden van sociale voorzieningen en Maatschappelijke Opvang. Hierbij worden niet de model-beleidsregels van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten overgenomen, maar een afgeleide hiervan die veel strikter is.

Het complete rapport en de bijlagen zijn hier (in pdf) te downloaden.

U bent hier