h

Jimmy Dijk in Utrecht

25 april 2024

Jimmy Dijk in Utrecht

Foto: Frank van den Heuvel, Nieuwegein

In een rondje Nederland bezoekt Jimmy Dijk een groot aantal afdelingen van de SP en op 22 april was Utrecht aan de beurt. Op de behoorlijk bezochte avond in de Saffier in Hoograven, waren niet alleen leden en niet-leden uit Utrecht aanwezig maar ook SP’ers uit andere Utrechtse afdelingen zoals Stichtse Vecht, De Bilt en Nieuwegein.

Foto: Frank van den Heuvel, Nieuwegein
Op het programma stond een interview met Jimmy door Jasper van Dijk, bekend SP oud-Tweede Kamerlid. Jimmy werd onder meer bevraagd over zijn eerste jaar in de Kamer en hoe de politieke verhoudingen daar nu liggen. Daar was Jimmy helder over: alle sociale vooruitgang wordt door de meerderheid van tafel geveegd.
Ook over de PVV is het standpunt helder: stoot niet verder de PVV-stemmers van ons af, maar val de ‘partij’ en haar ‘leider’ aan. Mensen zijn terecht bezorgd over de ontwikkelingen in de samenleving maar de PVV wijst daarvoor op de verkeerde oorzaken.
Als partij moeten we meer open staan voor andere meningen, moeten we mensen meer stimuleren om zelf in actie te komen. En heel belangrijk: de SP moet ‘verjongen’. Over dit laatste merkte Jimmy op dat hij met heel veel jongeren heeft gesproken en wat hem daarbij opviel is dat jongeren het nooit over hen zelf hebben, maar veel meer over klimaat, ongelijkheid, oorlog en vrede en (heel opmerkelijk!) het pensioen.
Een van de speerpunten wordt het zogenaamde economie-plan: we moeten de economie anders gaan inrichten, met meer democratische invloed van de mensen zelf. We zetten in op het bestrijden van ongelijkheid. Op 1 mei wordt dit plan officieel gelanceerd. En in verband hiermee kwam ook weer het thema klassenstrijd ter sprake. ‘Klasse’ is altijd het overkoepelende en verbindende begrip als het gaat over menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.
Een ander onderwerp dat een ver van mijn bed-show lijkt is Europa. We kunnen minstens één zetel (van de 700) halen bij de komende verkiezingen, en daarmee veranderen we niet direct het beleid, maar we kunnen vragen stellen, voorstellen doen en proberen de macht te ontmaskeren. En Europa gaat ook over milieu, vervoer, energie, zaken die de mensen direct raken.
En waarom Jimmy ook wel ‘Jimmy Schimmel’ wordt genoemd? Nou heel eenvoudig: door zijn succesvolle aanpak in Groningen in de strijd tegen schimmelwoningen kwam hij al snel zo bekend te staan.

In de pauze trad onze eigen Ruurt Wiegant op, zichzelf begeleidend op gitaar, met een aantal toepasselijke songs zoals ‘Talking about a revolution’ en ‘Working man’s hero’.

Andere onderwerpen, o.a. naar aanleiding van vragen uit de zaal: perspectief voor de mensen nu de marktwerking vitale sectoren in zijn greep heeft; de media en de beeldvorming rond migratie en asielzoekers en hoe ga je daarmee om; de positie van de SP tegenover de FNV als het gaat om het nieuwe pensioenstelsel. Daarvan zegt Jimmy: we zijn het met elkaar oneens, maar we hebben de vakbond nodig, het is onze natuurlijke bondgenoot in de strijd. Behalve dat de partij met een economie-plan komt gaan we ook weer het plan voor een Nationaal Zorgfonds op de agenda zetten. Ook de adoptieproblematiek is onderwerp van vragen: de SP vindt dat er te vaak sprake is van mensenhandel en onnoemelijk leed.
Als uitsmijter kwam Jasper nog met de vraag: Wat is het geheim van goede afdeling? Daar hoefde Jimmy niet lang over na te denken, als eerste geldt: gezelligheid, dat is cruciaal!

Reactie toevoegen

U bent hier