h

Enquête huishoudelijke thuiszorg

3 juli 2024

Enquête huishoudelijke thuiszorg

Komend najaar gaat de gemeente Utrecht de huishoudelijke thuiszorg evalueren. Ze gaat kijken wat er goed gaat, maar ook wat er beter kan. Bij zo'n evaluatie is de ervaring van alle betrokkenen erg belangrijk. Wat vinden zij zelf van de huishoudelijke thuiszorg? Wat gaat er goed en wat juist niet?

Foto: Wij zijn de Thuiszorg Utrecht
Wij zijn de Thuiszorg Utrecht is samen met Lokaal FNV Utrecht-Midden een enquête begonnen om te horen waar de problemen zitten en hoe die opgelost kunnen worden. De enquête is bedoeld voor alle medewerkers en cliënten huishoudelijke thuiszorg en andere betrokkenen. De resultaten worden in september aangeboden aan de gemeenteraad en de wethouder.

SP Utrecht steunt deze actie en helpt mee met het verspreiden van flyers en vragenlijsten op allerlei plekken in de stad waar mensen wonen of werken die met deze vorm van thuiszorg te maken hebben. Wil je hierbij meehelpen neem dan contact op met Gonnie Oosterbaan van Wij zijn de thuiszorg Utrecht, 06-51112567, e-mail: gonnie.oosterbaan@wxs.nl.

Er zijn aparte vragenlijsten voor medewerkers huishoudelijke thuiszorg, voor mensen die huishoudelijke thuiszorg ontvangen, voor mantelzorgers en voor familie en kennissen en anderen die met huishoudelijke thuiszorg te maken hebben.

Wil je zelf de enquête invullen, ga dan naar fnv.nl/hhthuiszorg

Reactie toevoegen

U bent hier