h

Kandidaat: Gus Ootjers

Ik ben Gus Ootjers, 24 jaar, en ik kandideer mij voor de functie van organisatiesecretaris. Ik ben mede-auteur van het gezamenlijke programma ‘voor (zelf)organisatie en democratie’, hieronder gelinkt.
Hiernaast heb ik enkele persoonlijke politieke overwegingen waarom ik mij kandideer voor het afdelingsbestuur als organisatiesecretaris.

Sinds 2011 ben ik politiek actief als Marxist, dit is dan ook waar mijn politieke ideeen vandaan komen. Sinds 2014 ben ik lid van de SP. 
In de afgelopen jaren heb ik veel ervaringen opgedaan bij de SP. Daarbij heb ik ook gezien dat de kracht van onze partij de afgelopen jaren is afgenomen. We weten ons minder duidelijk te onderscheiden en het aantal actieve leden neemt af. Ook landelijk heeft de partij een steeds minder duidelijk authentiek links verhaal.

Het is van belang dat de partij weer smoel krijgt en een helder alternatief op het kapitalisme formuleert. Kapitalisme is een destructief systeem en staat synoniem voor uitbuiting van de arbeidersklasse, oorlog en vervuiling. Pogingen om dit te redden met sociaaldemocratische lapmiddelen zijn gedoemd om te mislukken. De partij moet een instrument vormen voor sociale verandering van, voor en door arbeiders die het kapitalisme vervangt met socialisme.

De enige vorm waarin dit mogelijk is door organisatie en zelforganisatie, in de vorm van vakbonden, buurtcomités, coöperaties en een partij die zichzelf deze grote taak ten doel stelt. We moeten ons dus niet alleen op de korte termijn richten van electorale winst of media aandacht, maar juist het organiseren van mensen. Hierbinnen moet open uitwisseling van ideeën, scholing en discussie de norm zijn. 

In Utrecht kunnen we beginnen met het goede  voorbeeld geven. Juist door deze grote ideeën te koppelen aan de praktische dagelijkse organisatie, waaronder in Utrecht, kunnen we handen en voeten geven aan sociale verandering. Door in te zetten op langdurige opbouw en ondersteuning van sociale bewegingen zoals Voor14, Fridays for Future etc. Daarnaast door weer te werken aan de opbouw van onze afdeling. We mogen trots zijn op alle actieve leden; die moeten we dus zoveel mogelijk betrekken bij activiteiten, bij ledenvergaderingen, sociale activiteiten, discussie. 

Als organisatiesecretaris wil ik mij inzetten om mij hier politiek organisatorisch hard voor te maken, en de basis, infrastructuur en coördinatie op te zetten om deze ambities tot realiteit te maken.
Terug naar alle kandidaten

U bent hier