h

Kandidaten SP Raad 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 19 MAART 2014

Onze kandidatenlijst:

 

 nummer 1Nicole van Gemert        
        (1975, Wittevrouwen)

Nicole is directeur van dieren-beschermingsorganisatie Bont voor Dieren. Zij is tevens gemeenteraadslid voor de Utrechtse SP. Naast natuur en dierenwelzijn houdt zij zich bezig met sociale zaken, ouderen en welzijn en werkt ze in een actiecomité aan een betere (thuis)zorg. 
"In Utrecht groeien 3000 kinderen op in armoede. Dat tekent je voor het leven. Bij deze slachtoffers van het rechtse beleid ligt mijn prioriteit"

 

Tim Schipper

nummer 2 Tim Schipper        
        (1961, Hoograven)

Tim is SP’er en Utrechter in hart en nieren. Als raadslid, maar vooral met de poten in de klei staat hij al vele jaren voor de belangen van hurend Utrecht. Hij ‘woonde’ zo’n beetje in Kanaleneiland tijdens de asbestcrisis in 2012. Hij gaat door met zijn strijd voor fatsoenlijk wonen voor een fatsoenlijke prijs. Huurders stemmen SP!

 

Hilde Koelmans

nummer 3 Hilde Koelmans        
        (1987, Zuilen)

Hilde werkt als woonbegeleider in de geestelijke gezondheidszorg.
Daarnaast is zij fractiemedewerker in de gemeenteraad, waar zij huidig raadslid Nicole van Gemert ondersteunt op de terreinen zorg en welzijn.
“De gemeente Utrecht is sociaal in woord. In de praktijk laat zij daklozen, ouderen en anderen hulpbehoevenden barsten. De SP zal laten zien wat sociaal is!”

 

Vincent Wijlhuizen

nummer 4 Vincent Wijlhuizen        
        (1975, Nieuw-Engeland)

Vincent werkt als regisseur, dramaturg en adviseur aan toneel, dans, opera,
musical en cabaretvoorstellingen. Daarnaast verzorgt hij veranderings- en
ontwikkeltrajecten van individuen, teams en bedrijven, is hij fotograaf en leidt hij debatten en symposia bij diverse maatschappelijke organisaties.
“Kunst en cultuur is van vitaal belang voor Utrecht. Het zorgt voor creativiteit, innovatie, werkgelegenheid en samenhang in de stad.”

 

nummer 5 Michel Eggermont        
        (1970, Ondiep)

Michel werkt als servicemedewerker bij de Nederlandse Spoorwegen. Daarnaast is hij gemeenteraadslid voor de SP en heeft financiën, veiligheid, openbare ruimte, milieu en verkeer in zijn portefeuille.
"Er worden door de rijksoverheid enorme bezuinigingen afgewenteld op de gemeente. Voor de gemeente moeten we scherpe keuzes maken om zorg overeind te houden en de woonlastenstijging voor huurders te matigen. Met onze tegenbegrotingen heeft de SP laten zien dat dat kan."

 

Milos Todorovic

nummer 6 Milos Todorovic        
        (1992, Binnenstad)

Milos is tweedejaars student bos- en natuurbeheer aan de Universiteit van Wageningen. Hij volgt daar een beleid-en- maatschappij major. Hij woont nu 3 jaar in Utrecht en zit op kamers. Milos is contactpersoon voor ROOD Utrecht. "Utrecht heeft veel jonge mensen, overigens niet alleen maar studenten. Met hun enthousiasme en creativiteit hebben zij veel te bieden, laten we dat ook maar eens zien in de gemeenteraad."

 

Cindy van Rooijen

nummer 7 Cindy van Rooijen        
        (1985, Zuilen) 

Cindy heeft een achtergrond in Kunst en Economie en is een paar jaar lang werkzaam geweest bij diverse culturele organisaties in verschillende ondersteunende functies. Sinds twee jaar heeft zij een eigen online winkel in de detailhandel.
“Utrecht presenteert zich als 'creatieve stad' maar laat veel kansen liggen als het gaat om creatieve ondernemers, zzp'ers en kleine zelfstandigen. Terwijl juist zij veel kennis, diversiteit en kleur aan de stad kunnen toevoegen.”

 

 

Aletta Teunen

nummer 8 Aletta Teunen        
        (1978, Zuilen)

Aletta is als kleine zelfstandige altijd bezig met vormgeving. Ze maakt objecten van metaal en exposeert door het hele land. Lokaal is zij betrokken bij het organiseren van exposities. Ter afwisseling gaat zij het liefst naar buiten, in eigen tuin of als vrijwilliger naar een gemeenschap- pelijke moestuin.
"Creatief omgaan met je omgeving en je eigen buurt is in het belang van iedereen. Door lokale projecten leer je je wijk en elkaar kennen."

 

 

Karin Zwamborn

nummer 9 Karin Zwamborn        
        (1970, Lunetten)

Karin werkt als belastingadviseur bij een accountantskantoor in Veenendaal. In haar werk helpt zij vooral ondernemers met hun belastingzaken. Zij is momenteel waarnemend penning-meester van de afdeling. Als geboren en getogen Utrechtse is zij zeer betrokken bij de stad.
"Het budget van de gemeente Utrecht moet besteed worden aan de inwoners van Utrecht en niet aan geldverslindende projecten als de megabieb. Liever een bieb voor iedereen in de buurt dan een megabieb in de stad." 

 

 

Michiel Brouwer

nummer 10 Michiel Brouwer        
        (1987, Binnenstad)

Michiel is 26 jaar en werkt in de detailhandel. Sinds 2006 is hij lid van de SP. In Utrecht is hij onder andere actief geweest als contactpersoon van ROOD, de jongerenvereniging van de SP. In deze functie heeft hij onder andere veel actie gevoerd tegen huisjesmelkers. Ook heeft hij geholpen met het opzetten van het comité ‘Bieb in de Buurt’ dat de bibliotheek in Vleuten vooralsnog voor nog verdere afslanking heeft behoed.

 

11.   Eric Nijst

12.   Chris Baerveldt

13.   Marlou Gemmeke - van de Woestijne

14.   Ewoud Joustra

15.   Claire Jansen

16.   Kees van der Graaf

17.   Lies Schmidt

18.   Michael Schulpen

19.   Gonnie Oosterbaan

20.   Herman Keizer

21.   Melissa Romani de Wit

22.   Coby van Ouwerkerk - Stekelenburg

23.   Wil Jansen

24.   Carolus Schmitz

25.   Karst Boers

26.   Miriam van Hattum

27.   Joop Furman

28.   Maarten Hijink

29.   Paulus Jansen

30.   Bob Ruers

Onze kandidatenlijst in PDF is hier te vinden

(Foto's kandidaten 2 t/m 9: Sander van Oorspronk)

U bent hier