h

SP start aktie tegen erfpachtverhoging van 74%

10 maart 2000

SP start aktie tegen erfpachtverhoging van 74%

PERSBERICHT

Utrecht, 10 maart 2000.

SP start aktie tegen erfpachtverhoging van 74%

De gemeente Utrecht, die zich met hand en tand verzet tegen de activiteiten van speculanten op de VINEX-locatie Leidsche Rijn, durft zelf bewoners van modale rijtjeshuizen te confronteren met een erfpachtverhoging van 74%. Dit percentage is gelijk aan het wettelijk maximum van de huurverhogingen over afgelopen tien jaar. De SP-afdeling Utrecht , gealarmeerd door bewoners van de Utrechtse wijk Lunetten, is een actie gestart tegen deze –in haar ogen schandalige- praktijken.

De gedupeerde eigenaar-bewoners worden opgeroepen massaal bezwaar te maken tegen de verhoging, die ver uitgaat boven de gemiddelde huurverhoging (1991-2000: 45%) en de inflatie (1990-1999: 24,5%).

De gemeenteraadsfractie van de Socialistische Partij wil via schriftelijke vragen opheldering krijgen over de extreme lastenstijging. Naar haar mening was erfpacht juist bedoeld om de maatschappelijke controle op grond te versterken en speculatie tegen te gaan. Zolang de functie van grond niet veranderd –bv. woningen vervangen worden door kantoren- zou de ontwikkeling van de erfpachtcanon de inflatie, of hooguit de gemiddelde huurstijging, dienen te volgen. Per slot van rekening blijft de grond juridisch eigendom van de gemeente en krijgen de bewoners alleen het vruchtgebruik. De raadsfractie wil ook weten of het bedrijfsleven, met name de Jaarbeurs en WBN (Hoog-Catharijne), net zo veel omhoog gaat als gewone burgers.

Sinds enige tijd is Utrecht overgestapt op het systeem van eeuwige erfpacht. Bij nieuwbouwprojekten wordt een erfpachtsom gerekend die gelijk is aan de grondkosten. In het verleden werd echter gewerkt met een canon, waarvan de hoogte iedere tien jaar herzien wordt. Deze eigenaar-bewoners krijgen tegelijk met de aanzegging van de verhoging van de canon het aanbod om over te stappen op eeuwige erfpacht. De afkoopsom, volgens de gemeente vastgesteld door een "onafhankelijk taxateur", is echter astronomisch hoog. De 165 m2 grond van een rijtjeshuis zou f 116.250 moeten opbrengen. Dat is bijna net zoveel als destijds de complete stichtingskosten bedroegen. Een grondprijs van f700 is ook meer dan het dubbele van de gemiddelde grondprijs voor middeldure woningbouw, jaarlijks gepubliceerd door het ministerie van VROM.

De SP wil dat het gemeentebestuur zo snel mogelijk de erfpachtverordening zodanig aanpast dat de verhoging niet meer boven de gemiddelde huurstijging kan uitkomen.

Inlichtingen:

P.F.C. Jansen, tel.(030) 2884152, (06) 51844755
 

Reactie toevoegen

U bent hier