h

Persbericht: De lange tenen van Henk

17 november 2000

Persbericht: De lange tenen van Henk

 

PERSBERICHT SP gemeenteraadsfractie Utrecht

Utrecht, 17 november 2000.

De lange tenen van Henk

Henk Westbroek heeft bijzonder lange tenen. Dat is de conclusie van de SP na de kortste informatieronde uit de historie van de Utrechtse college-onderhandelingen. SP-woordvoerders Paulus Jansen en Leo Lambo stonden vijf minuten na aanvang van het gesprek, dat volgens planning twee uur zou duren, al weer buiten. Zij weigerden in te gaan op de eis van Westbroek om hun excuses aan te bieden voor de "valse beschuldigingen van corruptie door de SP aan het adres van Leefbaar Utrecht voorzitter Broos Schnetz en Westbroek zelf". Daarop concludeerde Westbroek dat de bijeenkomst beeindigd was.

De SP is van mening dat zij noch Schnetz, noch Westbroek, van corruptie beschuldigd heeft, dus daar ook geen excuses voor hoeft aan te bieden. Wel heeft de SP op 26 oktober jl. een persconferentie gehouden over de huizenhandel van woningcorporatie Mitros, waarbij de volgende passage verspreid is:

"De grootste onderzochte transactie vond plaats op 1 augustus 1996. Op deze dag verkocht Mitros vier kapitale panden in het hartje van de binnenstad aan projectontwikkelaar Van den Bruele voor f 2.500.000. Deze verkocht het complex dezelfde dag door aan WIBO BV voor f 4.000.000. Op zijn beurt verkocht WIBO de panden (nog steeds op 1 augustus!) afzonderlijk aan drie partijen: CC van Delft, MJ van Rijn en AJF Schnetz. De laatste is sinds de oprichting voorzitter van Leefbaar Utrecht.

Eén maand later verkocht Schnetz een van zijn panden (Achter St.Pieter 7) door met een winst van f145.000 (bijna 30%). Het pand Domstraat 4 werd door MJ van Rijn op 1 juli 1998 doorverkocht aan Randon voor f 2.400.000, nog eens een winst van 70% in twee jaar tijd. Het pand Domstraat 2, per 1 augustus 1996 voor f 1.703.000 in handen gekomen van CC van Delft werd per 1 maart 1998 voor een periode van 15 jaar verhuurd aan de gemeente Utrecht. Dezelfde gemeente die in 1992 nog eigenaar was van het pand, dat toen het woningbedrijf huisvestte. De aanvangshuur van Domstraat 2 werd vastgelegd op f 272.580 per jaar, een terugverdientijd van ongeveer zes jaar."

De SP concludeerde naar aanleiding van deze en twee andere transacties dat de huurders van Mitros door het verkopen van panden onder de marktwaarde benadeeld zijn. De opbrengst van het zogenaamde "aangekocht bezit" was immers bedoeld om het grote achterstallig onderhoud van de sociale huurwoningen weg te werken.

Schnetz zelf liet overigens na het bekend worden van de feiten weten een onderzoek naar de reden van de verkoop onder de marktwaarde van harte te ondersteunen. SP-Fractievoorzitter R.Ruers heeft inmiddels de officier van justitie verzocht om te onderzoeken of er sprake is van strafbare feiten. Voor wat betreft de handelwijze van Schnetz is de SP van mening dat deze moreel laakbaar is.

Desondanks was de partij ten volle bereid om in een informatieronde te onderzoeken of samenwerking met Leefbaar Utrecht op basis van een collegeprogramma mogelijk is. Een vergelijking van beide verkiezings-programma's leert immers dat er voldoende overlap is om een gesprek aan te gaan.

De SP betreurt het dat Leefbaar Utrecht klaarblijkelijk nog niet in staat is om zakelijk te reageren op kritiek van andere partijen, kritiek die in dit geval ook nog eens goed gedocumenteerd is. Dit is opmerkelijk omdat LU in het recente verleden zelf regelmatig met een beschuldigende vinger naar andere partijen en politici wees, zonder dat hier de bijbehorende onderbouwing bij geleverd werd.

Inlichtingen:

Paulus Jansen, tel.(06) 51844755

Reactie toevoegen

U bent hier