h

SP dient klacht in tegen tariefwijziging REMU

14 februari 2001

SP dient klacht in tegen tariefwijziging REMU

Voordeel dubbeltariefmeters gehalveerd

De statenfractie van de Socialistische Partij heeft de Dienst uitvoering en toezicht energie (DTe) verzocht om een tariefsverhoging van de REMU per 1 januari jl. ongedaan te maken. Het betreft de bovengemiddelde tariefsverhoging voor elektriciteit die aan klanten met een dubbele meter in rekening wordt gebracht. De SP heeft berekend dat voor een gemiddelde klant met een jaarverbruik van 3000kWh de verhoging bij enkele meter 0,5% bedraagt, bij een dubbele meter 5%. Hierdoor is het kostenvoordeel dat klanten kunnen behalen door op een dubbele meter over te schakelen gehalveerd naar f 30/jaar.

De SP vermoedt dat de extra tariefstijging is ingegeven door de stroom van aanvragen voor een dubbele meter, nadat de fractie in juli 2000 onthulde dat ca. 220.000 REMU-klanten op deze manier enkele tientjes per jaar konden verdienen. Het plaatsen van een dubbele meter is gratis.

De DTe is de waakhond voor de energietarieven, die in de Elektriciteitswet is aangewezen om toezicht te houden op het eventuele misbruik van een monopoliepositie door energiebedrijven. Deze gaan door de liberalisering van de energiemarkt steeds commerciëler opereren.

Overigens wijst de SP erop dat de dubbele meter ook nu nog voor vrijwel alle huishoudens goedkoper is dan de enkele meter.

Paulus Jansen

Reactie toevoegen

U bent hier