h

Schriftelijke vragen inzake wethouder Verhoef

23 juli 2001

Schriftelijke vragen inzake wethouder Verhoef

 

Schriftelijke vragen inzake wethouder Verhoef Gemeente Utrecht
t.a.v. College Burgemeester en Wethouders
Postbus 16200, 3500 CE UTRECHT.

Utrecht, 24 juli 2001.

Betreft : Schriftelijke vragen ex.art 42 RvO

Geacht College,

Minder dan twee weken werd Utrecht verrast met een staaltje bestuurlijke vernieuwing, in het verleden nog gewoon achterkamertjespolitiek genoemd. Bij een goed glas bier regelden de voorzitter en fractievoorzitter van Leefbaar Utrecht dat Tivoli alsnog een nieuwe accommodatie krijgt. De bevolking zal bij het referendum over het stationsgebied mogen uitspreken over twee mogelijkheden: mét Tivoli en mét Tivoli. En de gemeenteraad en de eigen fractie van Leefbaar Utrecht moeten helemaal hun mond houden.

Het volgend stadium van de bestuurlijke vernieuwing behelst het afserveren van een wethouder vanaf het vakantieadres, op grond van interne informatie en terwijl het nog zes weken duurt eer de gemeenteraad weer bijeen komt . Dus ook hier doen de mening van de gemeenteraad en de eigen fractie van Leefbaar Utrecht klaarblijkelijk niet ter zake.

Naar aanleiding van dit staaltje van verlicht despotisme heeft de fractie van de SP de volgende vragen:

 1. Heeft het college een brief van de heren Westbroek en Schnetz ontvangen waarin het hoofd van wethouder Verhoef wordt geëist en zo ja: zou het de goedheid willen hebben om deze brief ook aan de gemeenteraad ter beschikking te stellen?
 2. Bestaat er een interne notitie van wethouder Verhoef over de invulling van de bezuinigingen voor de sector cultuur in de begroting 2002?
  Zo ja:
  - wat is de status van deze notitie?
  - wie had erover de beschikking?
 3. Indien deze notitie door het college ter hand is gesteld van de heren Westbroek en Schnetz: wat is de reden van deze speciale behandeling?
  Zo nee:
  heeft U al nagegaan op welke wijze de notitie bij genoemde heren is beland en wie er verantwoordelijk is voor dit informele informatiekanaal?
 4. Is er enig overleg geweest tussen de fractie van Leefbaar Utrecht en het college en/of de collegepartijen alvorens de heren Westbroek en Schnetz hun radicale conclusies aan het papier hebben toevertrouwd?

Met vriendelijke groeten,

P.F.C. Jansen

Reactie toevoegen

U bent hier