h

SP vraagt interpellatie aan inzake verkoop elektriciteitscentrales Reliant

19 september 2001

SP vraagt interpellatie aan inzake verkoop elektriciteitscentrales Reliant

De fractie van de Socialistische Partij in Provinciale Staten Utrecht wil tijdens de eestvolgende statenvergadering op 15 oktober a.s. een interpellatie houden over de mogelijke verkoop door Reliant Energy van zijn Nederlandse productiefaciliteiten, tot de overname in 1999 bekend onder de naam UNA. De grootst mogelijke meerderheid van provinciale staten (met uitzondering van de SP) gaf in maart 1999 , na een fel debat, het groene licht voor de privatisering van de UNA.

Tijdens dit debat legden Gedeputeerde Staten de nadruk op de grote toegevoegde waarde van Reliant met betrekking tot maatschappelijke aspecten als economische ontwikkeling, werkgelegenheid en milieu. Bij een "beauty contest" kwam Reliant, hoewel er ook toen al berichten waren over de bikkelharde mentaliteit van de bedrijfsleiding, als beste uit de bus. En het gelukkig toeval wilde dat Reliant naast deze strategische meerwaarde ook nog eens de hoogste opbrengst voor de aandeelhouders garandeerde.

Uiteindelijk namen ook de twijfelende fracties met deze verzekering genoegen. Minder dan drie jaar na de verkoop is de werkgelegenheid bij de voormalige UNA bedrijven echter gehalveerd en zullen enkele centrales -waaronder de 250 MW eenheid op Lage weide bij Utrecht- binnenkort overschakelen op onbemand bedrijf. Als klap op de vuurpijl wordt UNA nu door haar "strategische partner" Reliant waarschijnlijk in de uitverkoop gegooid.

De SP wil bij de interpellatie opheldering krijgen over de waarde van de destijds vastgelegde intenties bij de overname. Zijn deze bindend, ook voor de eventuele volgende koper van de UNA-bedrijven, of was hier louter sprake van window dressing? En als ze niet bindend zijn: zijn Gedeputeerde Staten en de fracties die destijds voorstander waren van de privatisering door de loop van de gebeurtenissen overtuigd dat dit een onjuist besluit was? De SP vindt dat het provinciebestuur nu niet zijn handen in onschuld mag wassen en er alles aan moet doen om te voorkomen dat de elektriciteitsopwekking, een van de weinige basisindustrie├źn in Midden-Nederland, binnen een paar jaar naar de knoppen wordt geholpen.

Reactie toevoegen

U bent hier