h

SP: parkeertarief voor Westbroek en Schnetz naar f 750 per uur

2 november 2001

SP: parkeertarief voor Westbroek en Schnetz naar f 750 per uur

 

PERSBERICHT SP gemeenteraadsfractie Utrecht Utrecht, 2 november 2001.

SP: parkeertarief voor Westbroek en Schnetz naar
f 750 per uur

De gemeenteraadsfractie van de Socialistische Partij vindt dat, als alternatief voor de uitbreiding van het belanghebbendenparkeren, het parkeertarief in de Xenophonlaan en de Platolaan in Rijnsweerd (waar Henk Westbroek en Broos Schnetz wonen) omhoog moet naar f 750 per uur.

Hetzelfde geldt voor alle straten waar raadsleden van de collegepartijen Leefbaar Utrecht, PvdA, CDA en VVD wonen. De SP komt met dit voorstel nadat ze kennis heeft genomen van de aanval van Westbroek en Schnetz op hun eigen wethouder Van den Berg in het UN van 1 november.

De SP is het op zich roerend eens met Westbroek en Schnetz dat de uitbreiding van het belanghebbendenparkeren en de verhoging van de parkeertarieven ongewenst zijn. Ten tijde van de invoering van het belanghebbendenparkeren door GroenLinks wethouder Van der Steenhoven voerde de SP een eigen onderzoek uit naar het draagvlak in de wijken. Dat was buitengewoon gering. Desondanks drukte het toenmalige college de plannen toch door, zij het dat door de acties de tarieven lager werden dan oorspronkelijk voorzien.

SP-fractievoorzitter Jansen vindt het een staaltje politieke lafheid dat de LU-BoBo's, nu ze overstroomd worden met woedende reacties van de bevolking, krokodillentranen huilen over de hogere tarieven. Hun eigen wethouder doet immers niets anders dan het collegeprogramma uitvoeren. Een collegeprogramma dat geschreven is onder voorzitterschap van Schnetz en onder leiding van Westbroek, als politiek leider van de grootste fractie. Daarin staat dat de gemeente de komende jaren honderd miljoen gulden extra aan parkeergelden moet ophalen, om daarmee de tekorten te dekken op een groot aantal nieuwe parkeergarages rond de binnenstad. Parkeergarages die er moeten komen op aandrang van de ondernemersachterban van Leefbaar Utrecht en de VVD. Het is duidelijk dat een bedrag van honderd miljoen alleen maar binnengehaald kan worden door een drastische verhoging van de parkeertarieven en een uitbreiding van het betaald parkeren naar de hele stad. Het college heeft in de parkeernota overigens al concludeerd dat dit bedrag onhaalbaar is en het verlaagd naar zeventig miljoen.

De SP vindt daarom dat de LU-raadsleden, als ze zich niet schuldig willen maken aan verkiezingsbedrog, zelf maar het parkeergeld moeten opbrengen. Als tegenprestatie kunnen ze dan een rood-witte sticker op hun auto plakken met de tekst "hoofdsponsor parkeerbedrijf Utrecht".

Inlichtingen:

Paulus Jansen, tel. (06) 51844755.

Reactie toevoegen

U bent hier