h

Geen overhaaste verkoop REMU

29 november 2002

Geen overhaaste verkoop REMU

De aandeelhouders van REMU –de provincie Utrecht en de Utrechtse gemeenten- moeten hun tijd nemen voor een besluit over de eventuele verkoop van de REMU. De SP-fractie in Provinciale Staten dringt erop aan dat alle gemeenteraden en Provinciale Staten na de eerste presentatie van de mogelijke kopers ook andere mogelijkheden voor de toekomst van de REMU kunnen afwegen.

Fractievoorzitter Jansen van de SP wijst erop dat de gang van zaken nu exact hetzelfde is als twee jaar geleden. Toen werd het verkoopbesluit in een vloek en een zucht door de Staten gejaagd met het argument dat de bieders haast hadden. Vervolgens is er twee jaar lang niets gebeurd omdat de Tweede Kamer de verkoop blokkeerde. Inmiddels zijn de omstandigheden zodanig gewijzigd dat verkoop nog minder aantrekkelijk is geworden: er zijn een aantal extra wettelijke voorwaarden gesteld aan het beheer van het netwerk (kabels en leidingen), waardoor privatisering van dit onderdeel niet erg aantrekkelijk meer is. De waarde van het netwerk bedraagt ongeveer 80% van het vermogen van de REMU. Door deze wettelijke beperkingen zal de opbrengst bij verkoop lager worden.

Ook is sinds december 2000 duidelijk geworden dat er van de maatschappelijke voorwaarden die in 1999 gesteld zijn bij de verkoop van elektriciteitsproduktiebedrijf UNA helemaal niets terecht is gekomen. Destijds beweerde VVD-gedeputeerde Kok dat de provincie niet ging voor de hoogste opbrengst –het hoogste bod werd uitgebracht door Reliant- maar voor de beste partner. Toevallig was dat ook Reliant, dat beloofde dat de UNA als strategische partner het centrum voor de Europese handelspoot zou worden. Twee jaar nadien is het aantal personeelsleden van UNA-Reliant gehalveerd, draaien een aantal centrales op afstandbediening en wil Reliant het bedrijf alweer verkopen.

Naar de mening van de SP zouden behalve verkoop aan Eneco als andere opties onderzocht moeten worden: fusie met een ander nutsbedrijf, verkoop aan Tennet en verkoop aan de Nederlandse Staat. De laatste constructie is voorgesteld door de Noordelijke provincies, die de aanleg van een zweeftrein tussen de randstad en Groningen willen betalen door middel van hun aandelen in regionale energiebedrijven.

Op maandagochtend 9 december a.s. zal de statencommissie Cultuur en Economie vergaderen over de verkoop. Gedeputeerde Kallen wil op dat moment direct de knoop doorhakken, de SP-fractie heeft echter met steun van een statenmeerderheid bedongen dat er daarna voldoende ruimte is voor fractieoverleg.

Reactie toevoegen

U bent hier