h

Aandeelhoudersvergadering REMU Houdstermaatschappij uitstellen

4 december 2002

Aandeelhoudersvergadering REMU Houdstermaatschappij uitstellen

PERSBERICHT Utrechtse statenfracties PvdA, GroenLinks, D66, Christenunie, SP

De fracties van PvdA, GroenLinks, D66, Christenunie en SP in Provinciale Staten van Utrecht willen dat de geplande aandeelhouders­vergadering van NV REMU Houdster­maatschappij van 11 december, waarin besloten wordt over de eventuele verkoop van de NV REMU, wordt uitgesteld. Zij hebben tevens op grond van het reglement van orde van Provinciale Staten een extra statenvergadering over de verkoop aangevraagd.

De fracties zijn onaangenaam verrast dat gedeputeerde Kallen tijdens de vergadering van de commissie Cultuur en Economie van 25 november jl. met geen woord gerept heeft over de aandeelhoudersvergadering. Sterker nog: tijdens het mondeling vragenuur in de statenvergadering van 2 december deed zij dat nog steeds niet, hoewel toen al duidelijk was dat een aantal fracties overwoog om een extra statenvergadering aan te vragen.

Op 25 november gaven de meeste fracties aan, dat zij na de extra statencommissie op 9 december, waarin de verkoop aan de orde komt, nog voldoende ruimte willen voor fractieoverleg. Het is duidelijk dat als de aandeelhoudersvergadering op 11 december doorgaat er geen enkele ruimte meer is voor een behoorlijke besluitvorming. In een brief aan Gedeputeerde Staten hebben de fracties inmiddels laten weten dat zij niet akkoord kunnen gaan met deze gang van zaken en een extra statenvergadering aanvragen.

Reactie toevoegen

U bent hier