h

Motie Voorrang voor de markt

13 november 2003

Motie Voorrang voor de markt

 

PERSBERICHT Gemeenteraadsfractie SP Utrecht

Motie Voorrang voor de markt

SP Utrecht reportersteam

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 13 november 2003, ter bespreking van de programmabegroting 2004, overwegende, dat het college van plan is om het Vredenburg voor zes zaterdagen per jaar vrij te maken voor evenementen, waarvoor de zaterdagse weekmarkt zal moeten uitwijken of inschikken,

van mening, dat:

  • de Utrechtse markten een belangrijke economische, sociale en recreatieve functie hebben;
  • ook marktkooplui aanspraak kunnen maken op een fatsoenlijke rechtsbescherming,

spreekt uit dat er niet mag worden geknabbeld aan de randen van de markt, noch in tijd noch in ruimte,

en gaat over tot de orde van de dag.

P.Jansen (SP)

Reactie toevoegen

U bent hier