h

Mondelinge vragen SP gemeenteraad 1 april 2004

1 april 2004

Mondelinge vragen SP gemeenteraad 1 april 2004

De SP-fractie heeft met genoegen vernomen dat het college –zij het na een te lange bedenktijd en een overbodig extern onderzoek- geluisterd heeft naar onze argumenten tegen de vestiging van een megasupermarkt in Leidsche Rijn. De oppositie zit dus toch niet voor joker in de raad.

Waar wij ons echter zorgen over maken is dat het college in hetzelfde persbericht d.d. 30 maart 2004 spreekt over de mogelijke vestiging van een supermarkt van 3.000 m2 in grootwinkelcentrum Kanaleneiland.

In het grootwinkelcentrum is nu al een AH van 2.800m2 gevestigd, dat is samen met de Konmar in Overvecht de grootste supermarkt van de regio. Daarnaast is er in het grootwinkelcentrum Kanaleneiland ook nog een flinke supermarkt van de Edah.

In verband met de voornemens van het college heeft de SP-fractie de volgende vragen:

  1. Waaruit blijkt dat het supermarktaanbod in de wijk Kanaleneiland te gering is voor de bevolking van deze wijk?
  2. Als dit niet het geval is en de uitbreiding met name gebaseerd is op een beoogde groei van het aantal bezoekers uit andere wijken en de regio:
  3. Gelden dan in Kanaleneiland niet dezelfde bezwaren als bij de XXL in Leidsche Rijn?
  4. En komt daar niet nog bovenop: een extra belasting van de westelijke verdeelring en een aantal tangenten, die nu al overbelast zijn? Gaat de exploitant van de megasuper straks de benodigde extra investeringen in infrastructuur betalen?
  5. Hoe valt het standpunt van het college over de mogelijke vestiging van een supermarkt XXL in Kanaleneiland te rijmen met het streven van het college (en de collegedragende fracties, zie voornemen 31 van Utrecht in Uitvoering deel II) om de positie van buurtwinkelcentra te versterken, zodat onze inwoners zo dicht mogelijk bij huis boodschappen kunnen doen?

P.F.C. Jansen

SP-fractie

Reactie toevoegen

U bent hier