h

Workshop BRU nieuw hoofdstuk Groen voor Poen soap

1 januari 2005

Workshop BRU nieuw hoofdstuk Groen voor Poen soap

Nadat het Utrechtse gemeentebestuur door de woedende reacties vanuit de bevolking is teruggefloten over zijn plan om een groot aantal waardevolle groenstroken vol te bouwen om geld te verdienen, lijkt nu ook het dagelijks bestuur van het regionale samenwerkingsverband BRU op de Groen-voor-Poen toer te gaan. Dat concludeert P.Jansen, voorzitter van de SP-fractie in de Utrechtse raad en lid van het algemeen bestuur BRU, na kennis genomen te hebben van de workshop Utrecht Utopia, georganiseerd door het BRU.

Een aantal stedebouwkundigen en architecten van de deelnemende gemeenten en adviesbureau's bogen zich over acht mogelijke bouwlocaties in de regio. Doel was het ontwikkelen van ideeën voor nieuwe woonmilieus. Volgens de uitwerking voor deelgebied Uithof zouden er urban villa's (dure appartementen) gebouwd kunnen worden langs de Kromme Rijn/Weg naar de wetenschap, een ecologische zone die onderdeel vormt van de hoofdgroenstructuur van de gemeente Utrecht. Het terrein van het Kromme Rijn bad wordt getransformeerd tot een soort kuuroord, waarbij het laatste open lucht zwembad is verdwenen van de kaart.

SP-raadslid Jansen is van mening dat het BRU met de workshop zijn boekje te buiten is gegaan: "Het is natuurlijk onacceptabel om plannen uit te werken, die haaks staan op de groenbestemming van een gebied, zelfs al betreft het maar een vingeroefening. Het is nog buitengewoon gemakzuchtig ook, want het is geen kunst om aantrekkelijke woningen te bouwen in ons schaarse groen. Maar dat aantrekkelijke woonklimaat voor een paar mensen met een ruime portemonnee gaat ten koste van de recreatiemogelijkheden van de rest van onze bevolking."

De SP heeft inmiddels het dagelijks bestuur van het BRU om opheldering gevraagd.

Dossier Geen Groen Voor Poen

U bent hier