h

gemeenteraad vervangt parkeerplaatsen door .... parkeerplaatsen!

18 februari 2005

gemeenteraad vervangt parkeerplaatsen door .... parkeerplaatsen!

Een ruime meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad, bestaande uit LU, GroenLinks, PvdA, VVD, CDA en D66 is gisteren akkoord gegaan met een krediet van € 600.000 voor het slopen van 48 garageboxen, om deze te vervangen door kortparkeerplaatsen. Alleen SP, B&G, Christenunie en LU-raadslid Jan Scheffer stemden tegen deze belachelijke vorm van kapitaalvernietiging

SP inbreng raadsdebat krediet parkeerplaatsen DELA-terrein

De aankoop van het DELA-terrein in 2000 bleek achteraf een dure misrekening. De parkeergarage die daar volgens een aantal partijen had moeten komen bleek onbetaalbaar. De locatie is ook niet echt geschikt voor kortparkeren: het is een mooie maar dooie hoek aan de rand van de binnenstad, zonder grote publiekstrekkers in de directe omgeving. Wél is de locatie interessant voor bewonersparkeren. Daarom zijn er in het verleden 48 garageboxen gebouwd die altijd grif verhuurd zijn. De huur van die garageboxen moest door de vorige eigenaar opgezegd worden, anders kon de gemeente er geen parkeergarage bouwen.

En nu komt het eigenaardige: de parkeergarage gaat niet door, maar tóch wil dit college de 50 garageboxen, die per jaar netto €30.000 aan huur opbrachten, platgooien en vervangen door 80 kortparkeerplaatsen die straks grotendeels leegstaan. Wat is hiervan de ratio?
Is de wethouder soms bang om toe te erkennen naar de ex-huurders van de boxen dat we met deze aankoop misgekleund hebben. Ik kan haar zeggen dat dezen haar direct zullen vergeven als ze vervolgens het oude huurcontract, zelfs al is het maar tijdelijk , zouden kunnen voortzetten.
Daarom dient de SP-fractie, mede namens de fracties van B&G en Christenunie een amendement in om een stokje te steken voor deze kapitaalvernietiging.

Amendement “Geen parkeerplaatsen verbouwen tot parkeerplaatsen”

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 17 februari 2005, ter bespreking van het raadsvoorstel 2005/14 Kredietaanvraag DELA-terrein,

Overwegende, dat:
- de Raad in 2000 een krediet verstrekt heeft voor de aankoop van het DELA-terrein, ten behoeve van de herontwikkeling als ondergrondse parkeer¬voorziening, in combinatie met wonen;
- gebleken is dat deze invulling op dit moment niet tegen acceptabele kosten te realiseren is;
- op termijn herontwikkeling of verkoop van het terrein in de rede liggen,

Van mening, dat de omzetting van 56 langparkeerplaatsen naar 80 kortparkeerplaatsen tegen een investering van € 750.000 voor een periode van wellicht slechts enkele jaren een vorm van kapitaalvernietiging is,

spreekt uit, dat het DELA-terrein voorlopig –tot er duidelijkheid ontstaat over herbestemming of verkoop- een langparkeer-bestemming dient te houden, waarbij de bestaande parkeerboxen gehandhaafd kunnen blijven,

verlaagt het gevraagde krediet met € 750.000 door het schrappen van de posten voor de sloop van de garageboxen en de herinrichting van het terrein,

en gaat over tot de orde van de dag.

P. Jansen (SP)

U bent hier