h

Vraagstelling koopzondag referendum 2x tendentieus

12 april 2005

Vraagstelling koopzondag referendum 2x tendentieus

De vraagstelling die het Utrechtse College voorstelt voor het referendum over de koopzondagen deugt niet. De kiezer krijgt uitsluitend de keuze om te stemmen voor of tegen uitbreiding. Het is dus niet mogelijk om aan te geven dat je voorstander bent van minder of helemaal géén koopzondagen.

De SP-fractie zal om die reden bij de behandeling van het voorstel bij amendement voorstellen om de keuzemogelijkheden uit te breiden.

De SP is voorstander van de koopvrije zondag, in heel Nederland. Dat standpunt komt vooral voort uit de behoefte om winkelpersoneel één vaste vrije dag te gunnen en de midden- en kleinbedrijf –dat niet het personeel heeft om aan de koopzondag mee te doen- te beschermen tegen de filiaalketens. Tenslotte is de SP ook van mening dat het geen kwaad kan om één dag per week niet in het teken te stellen van het fun en/of runshoppen.

De voorgestelde vraagstelling voor het referendum is een poging om het aantal koopzondagen uit te breiden zonder het risico te lopen dat de bestaande koopzondagen sneuvelen. Het College speelt dus vals spel, aldus SP-fractievoorzitter P.Jansen. Hij constateert overigens dat in het collegevoorstel ook nog een flinke uitbreiding plaatsvindt van het gebied waar de winkels op zondag open mogen zijn: “Daar mag de bevolking zich al helemaal niet over uitspreken. Dat is dus dubbel vals spel.”

De SP afdeling Utrecht zal, indien de gemeenteraad niet instemt met een aangepaste vraagstelling, in april en mei zelf een referendum organiseren onder passanten bij de SP-stand op de Oudegracht.

U bent hier