h

Kanaleneiland nog klaarwakker

27 mei 2005

Kanaleneiland nog klaarwakker

'Geen Groen Voor Poen'- Saga Continues:

Op zondag 22 mei jongstleden werd op de groenstrook langs het kanaal in Kanaleneiland een buurtbijeenkomst georganiseerd. Op het versgemaaide grasveld kwamen ruim dertig buurtbewoners bij elkaar om onder het genot van een hapje en een drankje te luisteren naar live muziek en met elkaar te praten.
hapje en drankje

Directe aanleiding voor deze bijeenkomst is het plan van het college van B&W om de groenstrook te bebouwen. Deze plannen werden door de bewoners van de buurt met veel protest onthaald. In december werd er al een fakkeloptocht georganiseerd om protest aan te tekenen tegen de plannen van het college. Nu de zomer nadert zijn de plannen nog niet definitief aangenomen, de behandeling in de gemeenteraad wordt keer op keer uitgesteld. ‘De plannen zijn alleen ook nog niet definitief afgewezen’, zegt Heleen Blaazer, omwonende en actievoerder van het eerste uur. ‘De gemeente is nu al maanden bezig met haar uitsteltactiek. Ze hopen dat op deze wijze de aandacht van de buurt verslapt en dat ze het er van de zomer, als veel mensen met andere dingen bezig zijn, makkelijk doorheen kunnen drukken. Maar dan denken ze dus verkeerd!’
spreker
Uit de opkomst van het aantal bewoners en hun mening over de bebouwingsplannen blijkt dat Blaazer gelijk heeft en dat de aandacht voor dit onderwerp in zijn geheel nog niet verslapt is. ‘We volgen de stappen van de gemeente met argusogen’, aldus Blaazer. ‘De actiebereidheid in deze buurt is erg groot dus ik ga er niet van uit dat de gemeente het makkelijk zal krijgen om onze groenstrook te bebouwen. Er heerst nog steeds veel tegenstand want we willen het mooie van ons kanaal graag behouden. Het wordt tijd dat de gemeente zich dat ook realiseert.’
 ons groen

Het meterslange spandoek met de tekst: ‘Handen af van ons kanaal!’ laat hier dan ook geen misverstanden over bestaan.
actievoerders

U bent hier