h

Bouwplan Veemarktterrein staaltje “verliezend vermogen”.

4 juli 2005

Bouwplan Veemarktterrein staaltje “verliezend vermogen”.

De bouwplannen van wethouder Janssen (CDA) voor het Veemarktterrein (Voordorp) leveren te weinig geld op, zorgen voor overlast voor de omwonenden en zetten de werkgelegenheid van 500 mensen op het spel. Daarom zou de gemeente eerst enkele alternatieven moeten onderzoeken in plaats van al zijn geld op één kaart te zetten. Dat heeft de SP bepleit bij de bespreking van het voorstel in de raadscommissie stedelijke ontwikkeling op 28 juli.

De SP suggereerde twee andere richtingen om het Veemarktterrein met minder risico’s en grote meerwaarde voor de omwonenden te herontwikkelen.
In het eerste alternatief wordt de bestaande hal op het huidige Veemarktterrein gesloopt en vervangen door een nieuwe, multifunctionele hal, gelegen langs de Biltse Rading. Het dak van deze hal wordt geschikt gemaakt voor parkeren, daarmee kan veel ruimte bespaard worden en kan de parkeeroverlast in de omliggende wijken tot nul worden teruggebracht. Ook kan het dakterrein benut worden voor de automarkt. De ontsluiting van de nieuwe hal zou moeten plaatsvinden vanaf de Biltse Rading, zodat er geen sluipverkeer richting Voordorp en Tuindorp-Oost kan ontstaan. Door het efficiënter grondgebruik blijft er aan de noordzijde van het huidige terrein een flinke strook grond over die gebruikt kan worden voor een extra voetbalveld voor de verenigingen Hercules en Sporting 70, een buurtsuper en een beperkt aantal woningen. Het plan levert voor de SP waarschijnlijk méér geld op, minder risico’s voor leegstand en kansen voor extra werkgelegenheid door het beter benutten van een terrein dat nu het grootste deel van de tijd leegstaat.

Een andere mogelijkheid die de SP zou willen verkennen is de verplaatsing van Veemarkt en automarkt naar de beoogde locatie voor het transferium Lage Weide. Jansen: “Daar wordt nu voor vijf miljoen euro een parkeervlakte aangelegd, die volgens ons vooral leeg zal staan, omdat de NS –als er al een station komt- hooguit twee treinen per uur laat stoppen. Maar op het moment dat je hier een multifunctionele hal met parkeren op het dak bouwt heb je een echte publiekstrekker voor een randstadspoorstation.”

Voor meer informatie over de bouwplannen: zie de site van Voordorp Vooruit.

U bent hier