h

Hydron en Eneco moeten afsluitbeleid helder maken

23 augustus 2005

Hydron en Eneco moeten afsluitbeleid helder maken

In antwoord op schriftelijke vragen van SP Tweede Kamerlid Harry van Bommel heeft minister Brinkhorst van Economische zaken onderkend dat een toenemend aantal gezinnen in Nederland wegens betalingsachterstand wordt afgesloten van water, gas en licht. Een onderzoek van de Directie Toezicht Energie (DTE) toont tegelijkertijd aan dat het afsluitbeleid van de energiesector verre van duidelijk een eenduidig is. De DTE heeft een aantal aanbevelingen gedaan aan de sector om dit te verbeteren. Aangezien de minister aangeeft geen inzicht te hebben in de aantallen afsluitingen per bedrijf, heeft de Utrechtse SP Raadsfractie Hydron en Eneco om inzicht gevraagd in deze cijfers voor de regio en verzocht aan te geven of en wanneer de bedrijven de aanbevelingen van de DTE zullen invoeren.

Eén van de aanbevelingen betreft het vermelden van het incasso- en afsluitbeleid op de websites van de bedrijven. Fractievoorzitter Paulus Jansen: "Bij Eneco en Hydron is deze informatie onduidelijk en slechts met veel moeite boven water te halen, verstopt in de leveringsvoorwaarden in een diep submenu. Het moet voor de consument volkomen duidelijk zijn waar hij aan toe is."
De SP heeft Hydron en Eneco verzocht op de kortst mogelijke termijn werk te maken van verbeteringen op dit terrein.

Paulus Jansen 

U bent hier