h

Rotsoord: Visie of koortsdroom?

23 september 2005

Rotsoord: Visie of koortsdroom?

Kinderboerderij en Volkstuinen voorlopig weer gered

Op 22 september vond in Wijkbureau Zuid een zeer druk bezochte inloopavond plaats over de recent gepresenteerde ‘Visie Rotsoord’. Ongeveer 60 mensen uit Hoograven en Rivierenwijk waren afgekomen op de toelichting op de plannen van de gemeente.

Actie
De drukte was verklaarbaar. In tegenspraak met een raadsbreed aangenomen motie (juli 2004), was PvdA wethouder van Kleef toch van plan te tornen aan het groen op het Rotsoord. De boomgaard, de picknickweide, de volkstuinen zouden hiervan slachtoffer worden. En dat precies 1 jaar na de heropening. Reden genoeg voor de stichting Nieuw Rotsoord om in de wijk handtekeningen op te halen tegen deze onzinnige ontwikkeling. Samen met diverse bewonersorganisaties en de SP, waren er in minder dan geen tijd 2000 binnen. Deze actie heeft zin gehad, want reeds aan het begin van de avond werd duidelijk dat de collegepartijen de wethouder woensdag hadden aangegeven dat ze dit deel van de visie alvast kon schrappen, zodat de kinderboerderij en volkstuinen weer 'zeker' zijn van hun voortbestaan op deze plek.
De SP had daarnaast nog een huis aan huis flyer verspreid in heel Hoograven en een deel van Rivierenwijk, met daarin de informatie die het Stadsplan niet werd gegeven. Het Stadsplan had wel mooie kleurtjes, maar geen toelichting wat die betekenden.

Koortsdroom
Symptomatisch voor de hele visie, waarin een volkomen onzinnig toekomstbeeld wordt geschetst, met een combinatie van hoogbouw, bedrijvigheid en horeca, zonder enige reflectie op wat dit voor de omgeving van het Rotsoord gaat betekenen. Meer geparkeerde auto’s, nog meer verkeer in een deel van de stad dat toch al in de gevarenzone ligt wat betreft de luchtkwaliteit en waar dagelijks lange files staan in de spits. Parkeren zou binnen het gebied zelf worden opgelost, ondergronds. Een van de aanwezigen, met kennis op stedenbouwkundig gebied, wees de ambtenaren erop dat de auto’s dan waarschijnlijk wel onder water staan vanwege de waterhuishouding in de Vaarstche Rijnstrook.
Algemene stemming was dat men voortaan eerst maar eens in de buurt moet gaan vragen waar de bewoners behoefte aan hebben, voor er moeite, tijd en geld worden gestoken in dit soort luchtfietserij. Wat de SP betreft kan deze koortsdroom rechtstreeks de prullenbak in.

http://www.nieuwrotsoord.nl/

U bent hier