h

Speeltuinen gered

26 september 2005

Speeltuinen gered

In de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 22 september 2005 werd nogmaals gesproken over het budget voor de speeltuinen in Utrecht voor de komende jaren.
Het doel om de speeltuinen zo veel mogelijk open te laten zijn en in goede staat van onderhoud te brengen komt weer dichterbij.

De 20 speeltuinen in Utrecht en de nieuw te bouwen speeltuinen in de wijk Leidsche Rijn worden gewaarborgd. En er ligt een plan om het achterstallig onderhoud in te lopen , zodat de inrichting van de speeltuinen weer van deze tijd is en de speeltuinen veilig en heel zijn.
De openstelling van de speeltuinen wordt minimaal 26 uur per week, 52 weken per jaar.
De doelgroep van de speeltuinen wordt in 2006 uitgebreid met kinderen jonger dan 4 jaar.
Ook de rol van de vrijwilligers is in de plannen verankerd.
De sp-fractie is tevreden met dit resultaat omdat na jaren van aandacht vragen voor het probleem, nu een duidelijk plan van aanpak voor een langere tijd gemaakt is en er aan de onzekerheid rond de openstelling en het onderhoud van de speeltuinen een eind gekomen is.
Mary Mossel, woordvoerder MO,
030-2459161

U bent hier