h

SP: bureaucratie gemeente Utrecht passeert pijngrens

28 oktober 2005

SP: bureaucratie gemeente Utrecht passeert pijngrens

De gemeente Utrecht heeft op iedere medewerker met een uitvoerende functie een beleidsmedewerker of leidinggevende in dienst. Sinds de instelling van een selectieve vacaturestop, bedoelt om de bureaucratie een halt toe te roepen, blijkt de overhead alleen nog maar groter geworden te zijn. SP-fractievoorzitter P.Jansen wil daarom spijkerharde maatregelen die de verhouding tussen uitvoerend personeel en overhead tot normale proporties terug moeten brengen. Naar zijn mening maakt het gemeentebestuur zijn eigen motto “Utrecht in uitvoering” anders tot een farce.

Na jarenlange lobby van de SP besloot de gemeenteraad een selectieve vacaturestop in te stellen. Op grond van een recente rapportage “gemeentepersoneel en cijfers 2004” blijkt desondanks de verhouding tussen direct en indirect personeel alleen maar slechter te worden. In 2002 was nog 45% van het personeel ingeschaald in de uitvoerende schalen 1 t/m 6 en 25% in de schalen 10 en hoger, voor beleidsmedewerkers en leidinggevenden. Ultimo 2004 blijkt het aandeel uitvoerend personeel gezakt tot 34% en het aandeel beleidsmedewerkers/leidinggevenden gestegen tot bijna 32%. In formatieplaatsen uitgedrukt verdwenen er 797 FTE’s in de schalen 1 t/m 6 en kwamen er 67 FTE’s bij in de hoge schalen. Een medewerker in de schalen 10 en hoger kost gemiddelde 2,5 keer zoveel dan een medewerker in een uitvoerende schaal. De SP constateert dan ook dat het mogelijk moet zijn voor hetzelfde geld veel méér te doen aan de zaken waar de stad écht op zit te wachten, in plaats van aan de productie van beleidsnota’s.

Een belangrijke verklaring voor de verschuiving is het afstoten van uitvoerende taken door de gemeente. Ze is in de beschouwde periode het gemeentelijk openbaar vervoerbedrijf GVU verzelfstandigd. Maar er is ook sprake van een sterke autonome groei van het aantal overheadfuncties. Bij de dienst maatschappelijke ontwikkeling kwamen er 24 FTE in de 10+ schalen bij, een groei van meer dan 10%, bij de secretarie zelfs 33 FTE (+15%). Ook bij de diensten stadsontwikkeling en stadsbeheer was er sprake van een aanzienlijke groei. Zelfs bij de reinigingsdienst, die zich voor 100% met een uitvoerende taak bezig houdt, daalde het aantal uitvoerende medewerkers terwijl de top met 20% werd uitgebreid.

SP-woordvoerder Jansen wil daarom de selectieve vacaturestop aanscherpen, zodat nu eindelijk verzekerd wordt dat de verhouding tussen uitvoerend personeel en overhead verbeterd. Naar zijn mening kan het aantal 10+ functies met zeker 20% verminderd worden, zonder dat de bevolking daar veel van merkt. Voor dat geld kunnen 650 mensen in uitvoerende functies worden aangetrokken. “Dan gaat Utrecht misschien eindelijk een keer in uitvoering”, aldus Jansen.

U bent hier