h

Woensdag 02 november 20:00 uur

30 oktober 2005

Woensdag 02 november 20:00 uur

De actiegroep trekt aan de noodrem de komende weken. We hebben het dus over de komst van Agnes Kant naar Utrecht, wat moeten we nog organiseren, wat kunnen we in het kader van de Actie Noodrem nog meer bereiken, enz. Wil je meedenken. meepraten en vooral meedoen! Mail timenlies@tomaatnet.nl voor vragen, informatie en de notulen van de vorige bijeenkomsten!

U bent hier