h

Concept Verkiezingsprogramma gepubliceerd

1 november 2005

Concept Verkiezingsprogramma gepubliceerd

Tijdens de algemene ledenvergadering van 31 oktober is de tekst van het concept verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 gepresenteerd.
Klik hier om het Word-document te downloaden.

Commentaren en wijzigingsvoorstellen op het concept konden tot 1 december worden ingediend. De ALV van 14 december a.s. zal het verkiezingsprogramma tegelijk met de kandidatenlijst defintief vaststellen.

U bent hier