h

De leden aan het woord

1 november 2005

De leden aan het woord

De Utrechtse SP-leden spraken maandag over de speerpunten van de aanstaande verkiezingscampagne, kregen een toelichting op het conceptverkiezingsprogramma, en dachten mee over de vraag hoe de SP er organisatorisch voorstaat. Anja de Waard uit Mijdrecht zat de algemene ledenvergadering in de Kargadoor voor.

Aan het begin van de avond namen achtereenvolgens twaalf leden het woord, die betoogden waarom hún speerpunt centraal moest staan tijdens de verkiezingscampagne. Daarmee werd de aftrap gedaan voor de ledenraadpleging ?Verhef je stem!? waarin de Utrechtse SP-leden de uiteindelijke speerpunten mogen bepalen.

Fractievoorzitter en beoogd lijsttrekker Paulus Jansen presenteerde het conceptverkiezingsprogramma, dat in december wordt vastgesteld. Zodoende werden de aanwezigen geïnspireerd om mee te denken, suggesties ter verbetering te doen, of met wijzigingsvoorstellen te komen.

Als laatste stond een evaluatie op het programma van de besluiten die in 2003 op het congres Nieuwe Kansen Grijpen zijn genomen. Er werden gedachtes uitgewisseld over waarom allochtonen nog steeds te weinig in de SP vertegenwoordigd zijn, hoe we onze activiteiten over mondiale politiek kunnen verbeteren, en in hoeverre de partij geslaagd is de gestelde scholingsdoelstellingen te realiseren.

Iedereen kwam aan bod, alles was gezegd, en keurig om tien uur werd het formele deel gesloten en het informele deel geopend, om de discussies daar nog even voort te zetten.

U bent hier