h

Lucas Bolwerk: gaat Yet bomen kappen zonder bouwvergunning?

20 november 2005

Lucas Bolwerk: gaat Yet bomen kappen zonder bouwvergunning?

Heeft verkeerswethouder Yet van den Bergh (Leefbaar Utrecht) zó'n haast om de tegenstanders van de parkeergarage Lucas Bolwerk af te troeven dat ze de graaf- en velmachines aan de slag zet zonder dat er al een bouwvergunning is voor de garage zelf?
Het lijkt er wel op, gezien het persbericht dat B&W op 17 november uitgaven naar aanleiding van de gewonnen rechtszaken over de velvergunning en monumentenvergunning:
“Nu de rechter Utrecht toestaat zijn monumentenvergunning te gebruiken, kan de gemeente beginnen met het vellen en verplanten van bomen en het afgraven en saneren van grond.”

De rechter heeft echter nog geen uitspraak gedaan over de bouwvergunning, zodat het er op kan uitdraaien dat het Bolwerk straks een zandput is, Yet haar voorraad open haard hout op peil gebracht heeft, maar de parkeergarage niet mag worden aangelegd.
Tot nu toe was het in Utrecht de gewoonte om pas te starten met grondwerk en het vellen van bomen zodra alle benodigde vergunningen rond waren. De SP-gemeenteraadsfractie wil dat het college zich daar ook bij het Lucas Bolwerk aan houdt en overweegt, bij een negatief antwoord, een interpellatie aan te vragen voor de gemeenteraadsvergadering van 8 december.

Bijlage: schriftelijke vraag SP

Geacht College,

Op 17 november heeft uw College een persbericht uitgegeven naar aanleiding van de uitspraak van de rechter inzake het verlenen van een velvergunning en monumentenvergunning in het kader van de aanl;eg van de parkeergarage Lucas Bolwerk. In dit persbericht wordt gesteld: “Nu de rechter Utrecht toestaat zijn monumentenvergunning te gebruiken, kan de gemeente beginnen met het vellen en verplanten van bomen en het afgraven en saneren van grond.” Drie regels verderop staat dat het College verwacht binnenkort ook de bouwvergunning rond te krijgen “…. , zodat in 2006 kan worden doorgegaan met de bouw van de garage zelf.”

Tot dusver heeft de gemeente Utrecht de goede gewoonte om bij gemeentelijke bouwprojecten pas te starten met het vellen van bomen, grondwerk en dergelijke zodra de bouwvergunning onherroepelijk is geworden en de overige voorbereidingen zo ver gevorderd zijn dat de bouw direct aansluitend kan starten. Het persbericht suggereert dat voor de parkeergarage Lucas Bolwerk van deze goede praktijk wordt afgeweken. Dat zou merkwaardig zijn, omdat voor de aanleg van een parkeergarage zonder draagvlak juist extra grote zorgvuldigheid in acht genomen hoort te worden.

De SP-fractie gaat er daarom van uit dat deze passage van het persbericht een vergissing is, maar zou dat zekerheidshalve wel graag bevestigd zien. Kan het College ons daarom op korte termijn –in ieder geval voor de gemeenteraadsvergadering van 8 december- informeren over de tijdplanning voor de werkzaamheden en andere activiteiten zoals aanbestedingen in de periode tot 8 maart 2006?

Met vriendelijke groet,

P.F.C. Jansen, fractie SP

U bent hier