h

Nieuwe zorgstelsel dubbeltje op z'n Kant?

16 november 2005

Nieuwe zorgstelsel dubbeltje op z'n Kant?

Avond NoodremDinsdagavond 15 november was Agnes Kant in Utrecht voor een informatieavond over het nieuwe zorgstelsel. In zalencentrum Trianon werd zij door meer dan 70 mensen aandachtig beluisterd en, hoe kan het ook anders, ondervraagd.

Kant sprak onder andere over de te verwachten 'collateral damage' (bijkomende schade) als gevolg van het invoeren van dit stelsel. Een verwijzing naar de woorden van minister Hoogervorst, die
zijn plannen zelf vergeleek met een militaire operatie.

Kant noemde het nieuwe zorgstelsel "niet solidair, onnodig ingewikkeld en duur, en belachelijk ondemocratisch". Hierin werd zij gesteund door een drietal panelleden die op uitnodiging van de SP waren gekomen om hun ervaringen als fysiotherapeut, huisarts en zorgmanager in Het Huis aan de Vecht met het publiek te delen.

Grootste kritiek van de SP is dat iedereen dezelfde (hoge) premie gaat betalen. De SP ziet liever een
premie naar draagkracht waardoor rijke mensen iets meer betalen en mensen met een kleine beurs iets minder. De no-claim regeling vervolgens, is niet solidair omdat zieke mensen daardoor betalen voor gezonde mensen.

Duur en ingewikkeld wordt het stelsel door de honderden ambtenaren die de zorgtoeslag moeten gaan regelen, door alle onderhandelingen tussen zorgverzekeraars aan de ene kant en artsen, ziekenhuizen etc. aan de andere kant. De ‘collateral damage’ waar Kant op doelde is o.a. het feit dat meer dan 800.000 mensen die wel recht hebben op zorgtoeslag deze nog niet hebben aangevraagd en zo wellicht niet voldoende geld zullen hebben om de hoge premies te gaan betalen.

Noodrem

Voor de pauze waren Kant en het panel van deskundigen aan het woord, na de pauze was er tijd voor een vragenronde. Hieruit bleek dat er onder de aanwezigen veel bezorgdheid was over de vraag of je in de toekomst zelf mag blijven bepalen bij welke arts of in welk ziekenhuis je wordt behandeld.
Agnes Kant gaf daarop het hilarische maar trieste voorbeeld van iemand die voor de behandeling van staar voor het rechteroog in Groningen werd behandel en voor het linkeroog in Rotterdam. Om als patient zelf de keuze te houden moet er voor een 'restitutie-polis' gekozen worden maar die is uiteraard duurder. Keuzevrijheid, maar alleen als je het kunt betalen dus.

Voor wie de avond heeft gemist en nog vragen heeft, of net als de SP nog aan de Noodrem wil trekken is er op zaterdag 10 december een landelijke manifestatie in Tivoli.

Noodrem

U bent hier