h

Ongeluk met goederentreinen: treinreizigers Utrecht-Arnhem aan ramp ontsnapt?

26 november 2005

Ongeluk met goederentreinen: treinreizigers Utrecht-Arnhem aan ramp ontsnapt?

De treinreizigers op het traject Utrecht Centraal-Arnhem lijken bij het ongeluk met twee goederentreinen ter hoogte van Utrecht-Lunetten op 25 november aan een ramp ontsnapt. Dat concludeert de SP op grond van de toedracht van het ongeluk. Daarbij botsten in zeer slecht weer twee goederentreinen zijdelings met lage snelheid op elkaar. Er was wat materiele schade en een hoeveelheid dieselolie liep over de rails. Hulpdiensten waren snel ter plekke en hebben naar behoren hun werk gedaan. Behalve een ernstige ontregeling van het treinverkeer op een moment dat ook autorijdend Nederland door een sneeuwstorm vast stond lijkt het ongeluk met een sisser af te lopen. Of toch niet?

Een dag na de botsing wordt nog hard gewerkt om het spoor weer vrij te maken

Volgens de SP had het ongeluk echter ook een rampzalig vervolg kunnen krijgen. De goederentrein die vanaf het spoorwegmuseum “invoegde” op de sporen richting Houten blokkeerde na de botsing de hoofdsporen op het traject Utrecht-Arnhem. Daar passeren acht intercities en acht stoptreinen per uur. De intercities hebben ter plekke een snelheid van 80-90 km per uur. Als er direct na de botsing een sneltrein gepasseerd was zou deze zich in de flank van een aantal containerwagons geboord hebben. Met name het treintype Doorloper dat op deze route gebruikt wordt is zeer kwetsbaar bij botsingen. Dan zouden er waarschijnlijk tientallen doden te betreuren zijn geweest.

De SP wil dat het Utrechtse gemeentebestuur bij Prorail (verantwoordelijk voor de veiligheid op het spoor) aandringt op het aanscherpen van de veiligheidsvoorschriften ter plekke. De aansluiting van de museumspoorlijn –die ook voor goederentreinen gebruikt wordt- is een van de gevaarlijkse spoorknooppunten van Nederland, omdat daarbij twee sporen gekruist worden waarover 16 treinen per uur rijden.

Schriftelijke vragen SP

Op 25 november zijn hebben twee goederentreinen elkaar ter hoogte van Lunetten-geluidswalwoningen in de flank aangereden. Wij ontvingen daarover vandaag een brief van de burgemeester en hebben waardering voor de snelle informatie van de gemeenteraad. Ook is onze indruk dat –na het bekend worden van het ongeluk- er door de hulpdiensten snel gereageerd is.

Desondanks heeft de SP-fractie een aantal vragen over de toedracht van het ongeluk en het risico voor een herhaling. Dit is nu al de derde keer binnen twee jaar dat er een incident plaatsvindt met goederentreinen binnen de bebouwde kom van Utrecht, in de directe omgeving van kwetsbare bebouwing. Dat verontrust ons zeer.

Wij zouden graag antwoord krijgen op de volgende vragen:

1. Een van de betrokken goederentreinen kwam uit de richting spoorwegmuseum en blokkeerde na de botsing de hoofdsporen op de lijn Utrecht-Arnhem. Heeft er op enig moment het risico bestaan dat een trein op de lijn Utrecht-Arnhem/Veenendaal zou botsen op de goederentrein die de sporen blokkeerde?

2. Zo ja, kan dan met de grootst mogelijke spoed de bedrijfsvoering en beveiliging van Prorail zodanig worden aangepast dat dit scenario, dat uitermate ernstige gevolgen kan hebben, zich niet kan herhalen?

3. Minister Peijs heeft het voornemen om binnenkort corridors vast te stellen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, alsmede richtlijnen voor de ruimtelijke inrichting langs corridors waarlangs gevaarlijke stoffen vervoerd worden.
Welk standpunt heeft de gemeente Utrecht ingebracht in het kader van deze besluitvorming?

4. Is de gemeente Utrecht betrokken bij het onderzoek dat de Transportongevallenraad gaat instellen naar de toedracht van het ongeluk? Bent u bereid ons te informeren over uw inbreng?

U bent hier