h

Projectontwikkelaars mogen woningen blijven verkopen op grond die nog niet van hen is

29 november 2005

Projectontwikkelaars mogen woningen blijven verkopen op grond die nog niet van hen is

De gemeente Utrecht vindt het geen probleem als projectontwikkelaars nog te bouwen woningen verkopen op grond die nog niet van hen is, zonder dat ze potentiele kopers duidelijk wijzen op de mogelijkheid dat de deal hierdoor vertraagd wordt of niet doorgaat.
Dat blijkt uit de antwoorden van B&W op schriftelijke vragen van de SP over bouwproject Aquarena in Leidsche Rijn.

2005 SCHRIFTELIJKE VRAGEN
De SP is uitermate ontevreden met de antwoorden van B&W. Fractievoorzitter P.Jansen: "Het minste wat de gemeente kan doen is in de ontwikkelovereenkomsten met de bouwbedrijven de eis opnemen dat de potentiële kopers goed geinformeerd worden over de risico's van deze ontbindende voorwaarde. Maar eigenlijk zou landelijk geregeld moeten worden dat misleidende informatie wordt afgestraft. Daar zullen we bij onze Tweede Kamer-fractie voor pleiten."

Vragen van de heer P.F.C. Jansen, (ingekomen 7 november 2005)

Eind vorige week ontvingen de kopers van een woning in het project Aquarena ’t Zand een brief van ontwikkelaar Bunnik projecten in IJsselstein, waarin deze meldde:

“De samenwerkingsovereenkomst, waarover we al sinds 2003 met de gemeente in onderhandeling zijn, moet nog steeds worden goedgekeurd, waardoor wij nog niet over de grond kunnen beschikken. Zolang wij niet over de gronden kunnen beschikken kunnen wij de grond niet aan u leveren en kunnen we natuurlijk niet met de bouw beginnen. Een hele vervelende situatie voor u en dus voor ons.”

Naar aanleiding van deze informatie heeft de SP-fractie de volgende vragen:

1. Komt het in Utrecht vaker voor dat ontwikkelaars koop-/aannemingsovereenkomsten afsluiten zonder dat ze de beschikking hebben over de grond, waarop ze willen gaan bouwen?
2. Is deze praktijk wettelijk toegestaan? Zo ja, zouden potentiële kopers niet vooraf gewaarschuwd moeten worden dat ze met het tekenen van een koop-/aannemingsovereenkomst een groter risico lopen dan gebruikelijk?
3. Is het juist dat de onderhandelingen over de koop-/aannemingsovereenkomst voor Aquarena ’t Zand al lopen sinds 2003? Wat is daarvan de reden?
4. Verwacht u dat de onderhandelingen tot een overeenkomst zullen leiden? Op welke termijn?

Antwoorden van Burgemeester en wethouders
(verzonden 29 november 2005)

1. Ja, dit gebeurt vaker, bij Bouwfonds bijvoorbeeld. De ontwikkelaar sluit met de koper de overeenkomst. In deze overeenkomsten zijn vaak ontbindende danwel opschortende voorwaarden genoemd. Bijvoorbeeld het verkrijgen van de bouwvergunning, de financiering van de koper alswel de beschikbaarheid van de grond. Bunnik wist bij het aangaan van de contracten met de kopers dat alle benodigde contracten met de gemeente nog niet formeel rond waren. De ontwikkelingsovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst zijn op 1 november jongstleden ondertekend en worden nog voor kennisgeving aan de commissie verstuurd.

2. Dit is wettelijk toegestaan; mits de voorwaarden duidelijk zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar om dit in de contracten met de kopers op te nemen. Wij als gemeente hebben op die contracten geen zicht.

3. De gemeente voert met de ontwikkelaar geen onderhandelingen over de koop/aannemingsovereenkomst. Deze vraag duidt wellicht op de ontwikkelingsovereenkomst dan wel de samenwerkingsovereenkomst. Het klopt dat de gemeente al geruime tijd in gesprek is met de ontwikkelaar. Er is lang onderhandeld over de inbreng van grond door de ontwikkelaar en onder welke voorwaarden de ontwikkelaar een bouwclaim tot uitvoering kon brengen. Met de ontwikkelingsovereenkomst zelf is begin dit jaar gestart.

4. Zie antwoord onder nr. 1. Op 21 november is de overdracht van de gronden en de ontwikkelaar kan starten met bouwen.

U bent hier