h

Scholen met een luchtje

23 november 2005

Scholen met een luchtje

In het programma Radar is bericht over de onderzoeksresultaten naar de luchtkwaliteit in de basisscholen. Vooral in de nieuwbouwscholen (lagere bouwhoogte) was de luchtkwaliteit bedroevend. De ventilatie in de scholen is cruciaal voor voldoende luchtkwaliteit.
De slechte luchtkwaliteit leidt tot slechtere leerprestaties en een te voorkomen hoog ziekteverzuim bij de leerlingen. De gemeente is verantwoordelijk voor de gezondheid en de veiligheid binnen de scholen.
SP-gemeenteraadslid Mary Mossel heeft B&W schriftelijke vragen gesteld over de luchtkwaliteit in de Utrechtse scholen

Schriftelijke vragen SP

1. Is het college op de hoogte van de resultaten van bovengenoemd onderzoek?
2. Is het college het met de sp-fractie eens, dat goede luchtkwaliteit in de scholen een voorwaarde is voor goed en gezond onderwijs?
3. Wordt de luchtkwaliteit in de Utrechtse basisscholen regelmatig gemeten?
4. Zo ja, hoe vaak? En wat is de uitslag van deze metingen?
5. Zo nee, waarom gebeurt dit niet?
6. Is het college bereid, in dat geval regelmatig de luchtkwaliteit te onderzoeken en deze te verbeteren indien blijkt, dat dit nodig is?

U bent hier