h

SP: Geen verplaatsing prostitutie Hardebollenstraat naar Zandpad

10 november 2005

SP: Geen verplaatsing prostitutie Hardebollenstraat naar Zandpad

De verplaatsing van de prostitie van de Hardebollenstraat naar het Zandpad is na het gemeenteraadsdebat van 10 november uiterst onwaarschijnlijk geworden. De gemeenteraad nam -met de stemmen van SP en PvdA tegen- een motie aan om drie prostitutiepanden panden aan de Hardebollenstraat op te kopen. Een aantal fracties die voor de motie stemden gaven aan dat ze beslist tegen een verplaatsing naar het Zandpad zijn, maar met name de grootste collegepartij Leefbaar Utrecht hulde zich op dit punt in vaagheid.

Met name op inititiatief van Leefbaar Utrecht en D66 kwam enkele jaren geleden een lobby in de gemeenteraad op gang om de raamprostitutie in de Hardebollenstraat te verplaatsen naar het Zandpad. Op 1 juli 2004.nam de gemeenteraad de motie 76/2004 “Prostitutie weg uit de Hardebollenstraat” aan. De motie was ingediend door S.Willemsen (LU), J.Kuijf (CDA), G.Abrahamse (VVD) en A.van Rooij (D66) en sprak onder meer uit: “alternatieve locaties dan wel oplossingen te onderzoeken, waaronder ook uitbreiding aan het Zandpad.”
Alleen SP en PvdA stemden tegen de motie, met als belangrijkste argument dat ze niets voelen voor "oplossingen" dien het probleem alleen maar verplaatsen.

In lijn daarmee pleitte de SP ook nu weer voor oplossingen die de overlast daadwerkelijk beperken. Als enige deed de SP tijdens het debat ook een suggestie voor een alternatieve locatie: de kade aan de zuidzijde van het Merwedekanaal, ten Zuiden van de Kruising met de A12, vlakbij de uitmonding in het Amsterdam-Rijnkanaal. Daar zou bovendien ruimte zijn voor de verplaatsing van de tippelzone aan de Europalaan, die daar op termijn moet verdwijnen in verband met de ontwikkeling van woningbouw in de directe omgeving.

U bent hier