h

SP-leden, de stemming is geopend!

1 november 2005

SP-leden, de stemming is geopend!

De stemming is geopend!Er zijn 21 speerpunten ingediend voor onze ledenraadpleging. Op de ledenvergadering van maandag waren twaalf van de indieners aanwezig om hun speerpunt toe te lichten en vragen van de aanwezigen te beantwoorden. En nu kan er gestemd worden.

1631 leden van de SP afdeling Utrecht ontvangen een stembiljet met de Tribune van November, of kunnen hun stem via het online stemformulier uitbrengen.

» De 21 speerpunten
» Het stemformulier

U bent hier