h

SP-voorstel voor eerlijker systeem gemeentelijke heffingen wint steun

10 november 2005

SP-voorstel voor eerlijker systeem gemeentelijke heffingen wint steun

Een SP-motie om de rioolheffing voortaan te baseren op de WOZ-waarde van een woning, ingediend bij het slotdebat over de gemeentebegroting 2006, is door een krappe meerderheid verworpen. Het voorstel werd gesteund door PvdA en GroenLinks.
Dat is een opmerkelijke toename van de steun, want vorig jaar, toen de SP een vergelijkbaar voorstel deed, stond de partij daarin nog alleen.

De SP kwam met de motie naar aanleiding van de afschaffing van het gebruikersdeel van de OZB. Die afschaffing levert voor alle inwoners van Utrecht financieel voordeel op, behalve voor de mensen die het geld het hardste nodig hebben: de huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau. Die kregen in het verleden kwijtschelding van de OZB, maar wat er niet meer is kan ook niet kwijtgescholden worden. In de koopkrachtplaatjes van het kabinet wordt echter wél rekening gehouden met het OZB-voordeel, bijvoorbeeld om de hogere ziektekostenpremie per 1 januari te kunnen betalen.

Bij een heffing van de rioolrechten die gebaseerd is op de OZB-waarde, betalen de huishoudens met een dure woning meer OZB dan mensen in een goedkoop huurhuis. Dat kan huishoudens op bijstandsniveau al gauw 100 euro per jaar schelen. De rioolrechten bedragen nu 170 euro per woning, ongeacht de waarde. Er zijn al een aantal gemeenten in Nederland, waaronder Apeldoorn en Wijchen, die de rioolrechten heffen op basis van de OZB-waarde. De SP vindt dit systeem niet alleen te prefereren uit het oogpunt van minimabeleid, maar ook omdat het beter aansluit bij de werkelijke kosten: wijken met dure woningen hebben een lagere woningdichtheid, waardoor de rioleringskosten per woning aanzienlijk hoger zijn dan in flatwijken.

Michel Eggermont, die de motie had voorbereid, was na afloop redelijk tevreden over de uitkomst van het debat: "De steunt is groeiende, wie weet is er na 8 maart al een meerderheid voor!"

U bent hier