h

SP wil referendum bij verkoop GVU

16 november 2005

SP wil referendum bij verkoop GVU

De SP zal, al dan niet in samenwerking met anderen, het initiatief nemen voor een correctief referendum, als het Utrechtse gemeentebestuur zijn plannen voor de verkoop van het gemeentelijk openbaar vervoerbedrijf GVU doorzet.

Tijdens de behandeling van het verzoek van de SP om een openbaar debat te houden over de verkoop in de raadscommissie Verkeer en Beheer op 15 november bleek wethouder Abrahamse (Financiën, VVD) niet te bewegen tot een harde uitspraak dat verkoop voor het einde van dit jaar uitgesloten is: “Er is wel degelijk sprake van een zekere urgentie”. SP-fractievoorzitter Jansen concludeert op basis daarvan dat het scenario van de verkoop van de REMU in 2000 opnieuw uit de kast gehaald wordt. Ook toen waren de klanten en het personeel tegen de verkoop, zei een meerderheid van de gemeenteraad vóór de gemeenteraadsverkiezingen niet te willen verkopen, maar gingen Leefbaar Utrecht en PvdA direct na de verkiezingen onder grote tijdsdruk overstag.

Volgens Jansen is het creëren van tijdsdruk een bewuste tactiek om te voorkomen dat er sprake kan zijn van een fatsoenlijk maatschappelijk debat, omdat dan immers zou blijken dat de bevolking massaal tegen verkoop is. Om die reden wil de SP een correctief referendum aanvragen over een verkoopvoorstel, waarvan de kans bestaat dat dit op 15 december al door de Raad gejaagd wordt. Dat referendum zou gehouden kunnen worden op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen: 8 maart 2006. Daarmee wordt verzekerd dat de organisatiekosten zo laag mogelijk zijn en de opkomst vrijwel zeker boven de drempel uitkomt.
Drie jaar geleden (in mei 2002) sprak ook de Amsterdamse bevolking zich al bij referendum uit tegen de verkoop van het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf. De SP ziet de uitslag van een Utrechts referendum dan ook met vertrouwen tegemoet.

U bent hier