h

Utrecht weer aan de gifspuit

30 november 2005

Utrecht weer aan de gifspuit

Zes jaar geleden besloot de gemeenteraad van Utrecht op voorstel van de Christenunie om geen chemische middelen meer te gebruiken bij de onkruidbestrijding. In de tussenliggende periode deed de voormalige stadsbeheer-wethouder Van Zanen (VVD) enkele pogingen om dat terug te draaien, maar hij kreeg steeds nul op het rekest. Nu lijkt het erop dat zijn opvolger Abrahamse in het geniep een nieuwe poging doet. Onlangs haalden 20 medewerkers van de Dienst Stadsbeheer hun spuitlicensie. Die is wettelijk verplicht om gebruik te mogen maken van chemische bestrijdingsmiddelen. Volgens een bulletin van de DSB zullen de diploma's gebruikt worden voor het behandelen van boomstobben met een chemisch middel tegen uitlope

schriftelijke vragen over de inzet van chemische middelen bij plantsoenbeheer.

“In Uitvoering”, prikbordbulletin van de Dienst Stadsbeheer van 24 november jl. maakt melding dat 20 tuinlieden van de DSB op 31 oktober examen gedaan hebben voor het halen van een spuitlicensie. Met het diploma is men bevoegd om stobben van bomen te behandelen met een chemisch middel dat het uitlopen van afgezaagde boomstronken voorkomt.

Wij zouden graag antwoord krijgen op de volgende vragen:

1.
Hoe is dit te rijmen met het staand beleid van de gemeente Utrecht om geen gebruik te maken van chemische onkruidbestrijding?

2.
Wat zijn de alternatieven voor genoemde behandeling? Bent u bereid om deze alternatieven toe te passen in plaats van de inzet van chemische middelen?

U bent hier