h

Utrechts College heft geheimhouding rond verkoop GVU grotendeels op

22 november 2005

Utrechts College heft geheimhouding rond verkoop GVU grotendeels op

Het Utrechts college van Burgemeester en Wethouders heeft bakzeil gehaald in haar poging om de verkoop van het gemeentelijk openbaar vervoerbedrijf GVU in achterkamertjes erdoor te jassen. Nadat de SP een maand lang, met steeds bredere steun van andere fracties, campagne gevoerd had om de geheimhouding van het verkoopvoorstel te halen ging het gemeentebestuur overstag. De meeste stukken worden vrijgegeven.
Commentaar SP-fractievoorzitter Paulus Jansen: dat is een eerste stap naar een breed debat over de voor- en nadelen van een eventuele verkoop. Wij denken dat de lange termijn nadelen voor de openbaar vervoer klanten en het personeel veel zwaarder wegen dan het korte termijn voordeel van een mooie opbrengst voor de gemeente. Laten Leefbaar Utrecht en de PvdA in de verkiezingscampagne maar eens uitleggen waarom ze nu vóór verkoop zijn terwijl ze in het verleden altijd tegen waren. We zien de uitslag van een referendum met vertrouwen tegemoet!

tekst berichten uit het college van B&W
College heft geheimhouding op rond GVU-besluit

Het college heft de geheimhouding van zijn besluit over de toekomst van zijn positie als aandeelhouder in de GVU NV. Ook het merendeel van de achterliggende stukken wordt openbaar. Het college heeft hiertoe besloten omdat de meerderheid van de Raad heeft aangegeven deze geheimhouding niet te aanvaarden en omdat verdere discussie over geheimhouding de belangen van het bedrijf zou schaden.

Het college koos eerder voor geheimhouding uit zorg om de continuiteit van het bedrijf, de werkgelegenheid van het personeel en de kwaliteit van de dienstverlening aan de reizigers. In de huidige fase van vooronderzoek over de toekomst van het GVU is alle openbaarheid schadelijk voor de marktpositie van het GVU. De aanhoudende druk op het openbaar maken van het besluit en de stukken waarop het besluit is gebaseerd, heeft echter een eigen dynamiek ontwikkeld waarin vasthouden aan geheimhouding tot nog meer schade leidt.

Met het oog op de eisen, die het Rijk met instemming van de Tweede Kamer stelt aan de verplichte openbare aanbesteding van het openbaar vervoer ziet het college zich als aandeelhouder ge noodzaakt adequaat te reageren op de veranderde omstandigheden en mee te werken aan een verzoek van de directie van de GVU NV om te zoeken naar mogelijkheden voor schaalvergroting. Opschaling van het GVU biedt waarborgen voor de continuiteit van de bedrijfsvoering en daarmee ook voor de werkgelegenheid voor het personeel en de positie van de gemeente als aandeelhouder. Het college heeft, voorafgaande aan besluitvorming, de mogelijkheden van verkoop van aandelen laten onderzoeken door een onafhankelijk bureau. De conclusies daarvan bevestigden dat onder de huidige marktomstandigheden opschaling van het GVU nuttig en noodzakelijk is en dat dit op een verantwoorde manier is te realiseren. De opschaling moet gezien de eisen van het Rijk uiterlijk 1 januari 2007 zijn beslag krijgen. Daarom is het nu urgent met de voorbereiding van concrete stappen te beginnen.

U bent hier